Help Terschelling !

Dossier

Datum: 11-05-2018

Hoogbouw

Help Terschelling


Inderdaad beste mensen (eilanders en gasten), het is zover, onze strijd om het aanzicht van West-Terschelling, de leefbaarheid van onze Westhoek en de sfeer van het Groene Strand, met als kers op de taart het paviljoen de Walvis, ligt nu in de rode gevaren zone. Wij hebben alles uit de kast gehaald om deze nutteloze aantasting van een prachtig stuk Terschelling te voorkomen.

Wij hebben het “in stilte” gedaan, want dat werkt zo goed en is zo fatsoenlijk, want de waarheid vertellen is helaas hard (en dat moet helaas meestal keihard gebracht worden) en dat hebben wij gedaan, in stilte, met zienswijzen enz., netjes dus, want anders ben je een hufter, wel “heel netjes” zijn wij nu in de hoek getrapt.

Wij hebben, nee Terschelling heeft de eerste slag verloren, mijnheer de Betonboer, de projectontwikkelaar Segesta, lieden die nooit genoeg hebben, hebben ook hier voet aan wal gezet en gewonnen, want deze mooie rustige hoek zou en moet vol beton en baksteen gegoten worden, want mijnheer de Betonboer heeft dit terrein gekocht en hij wilde dit vol bouwen, want hij is natuurlijk de Baas!

We hebben een kleiner, beter passend alternatief aangedragen, echter NO WAY, want mijnheer heeft invloedrijke vrienden en niet te vergeten vriendinnen (!), waardoor hij nu als goed voetballer op 1-0 voor staat, de winst ligt binnen handbereik.

Terschelling is een prachtig eiland, de oprukkende bebouwing tast de kwaliteit ernstig aan, klein, fijn en passend in de omgeving is doemdenkend geworden, je vertraagt de vooruitgang.

Ik ben een eilander, heb de halve wereld bevaren, prachtige kusten gezien en betreden, het mooiste is en was “Terug naar Terschelling”, ik en met mij velen zijn “verslaafd aan het eiland Terschelling”. Daarom vechten (inderdaad beste mensen, het is een gevecht geworden, want de overheid liegt en bedriegt) wij met de pen en het woord om al die nietsnutten die “vooruitgang prediken en belijden” te wijzen op de aantasting van mooie stukken eiland en wij proberen dit met man en macht te voorkomen.

Ook U geachte gasten hebt niet nagelaten om ons te steunen, om de kwaliteit en het unieke van ons eiland te behouden. Midas Dekkers brengt onze eilanden en ons Waddengebied op een bijzondere wijze voor het voetlicht!

Kristen van Loon beschrijft een (de) bootreis naar Terschelling in 1947 (Terschelling Magazine), toen voer ik al op mijn vlot in de Kom (nu deel van de haven), 1947 was overigens een Topzomer, zou nu ook zomaar kunnen gebeuren.

Ze schrijft: “Want het opsnuiven van de frisse zeelucht, het kolken van het water, het zand tussen je tenen en de reden om Terschelling te bezoeken, daar komt niemand aan”. Zo blijkt de bootreis 71 jaar later immers nog dezelfde indruk te geven, Terschelling is nu duidelijk te zien, lieflijk oprijzend in schakeringen van geel en groen, schildert de journalist het eiland in de verbeelding, precies zoals zij is.

Helaas verandert dat en het betreft niet vooral de voorzieningen! Het aanzicht van West-Terschelling zal voor eens en altijd verkracht worden ten gerieve van de portemonnee van een stel dwazen, géén Algemeen Belang, géén noodzakelijke voorzieningen, slechts verstoring van de Beeldkwaliteit en de woon- en leefkwaliteit!

Terschelling is zo kwetsbaar, verknoei het niet, Waeck voor onze Saeck, onze bureaucratie is daartoe niet in staat, Terschelling kent géén democratisch handelen meer, slechts willekeur.

We lezen : De Passantenhaven verdient de Blauwe Vlag 2018 en gelukkig ook weer de Groene Wimpel – fier in de top. Het eiland Terschelling, het aanzicht van het dorp West-Terschelling, het prachtige Groene Strand en de woon – en leefomgeving in het oude (waardevolle) dorp verdient géén verschoten Rode Vlag met roze trekjes, die wij hebben verkregen door de geweldige inzet van het college, m.n. door de inzet van een vrouwelijke actrice, die niets heeft nagelaten om dit resultaat te bereiken, (zelfs zonder Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille), denkt U ook weleens waarom trekt ze zo hard aan deze kar, beslist niet voor het belang van ons eiland.

De nieuwe nog onervaren gemeenteraad moest direct na Pasen aan de bak , velen hadden géén zienswijzen bestudeerd, de raadsvergadering was een aanfluiting, daar is iedereen het unaniem over eens, maar “wachten kon niet meer”, want Segesta had weer eens gedreigd en op Terschelling is ook nog eens de nieuwe slogan “Moeders Wil is Wet”.

De stemming bracht één democratisch lichtpuntje, deze man doet altijd wat hij belooft, Klasse! Wij zitten nu met de gebakken peren, onze Hoop is nu nog gevestigd op de Raad van State, want gelukkig vertoont deze gemeentelijke, bestuursrechtelijke gang van zaken, vele losse eindjes en misstappen en is er nog lucht en energie om ons tot de Raad van State te wenden.

Ende despereert niet, ik blijf U allen informeren, Terschelling heeft U dringend nodig, allen op de bres voor een bijzonder eiland en dit prachtige gebied.Richard Gorter

Datum: 23-08-2017

Beste mensen,


Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel"


Help Terschelling!

Datum: 23-08-2017

Hoogbouw

De leugen regeert


De appartementen en de woningen. Volgens Segesta is er draagvlak voor hun plannen. Helaas voor Segesta is dit totaal onjuist. Op Terschelling en onder onze gasten/toeristen is totaal géén draagvlak voor hun bouwplannen. Op de inloopavonden waren er naast wat buren slechts een tiental overige bewoners die de plannen hebben bekeken, 70% van de aanwezigen vond het Penta plan het beste van de 3 plannen, maar de planopzet was te groot en de hoogte ook, 2 verdiepingen hoog was de algemene mening. Hieraan draagvlak ontlenen is gewoon liegen in de kerk. Ook wij vinden dit plan véél te hoog en véél te massaal.

Zoals we gewend zijn in het overleg met deze projectontwikkelaar is bijna elk woord een leugen.

Het plan van Segesta is absoluut niet passend op deze plek, deze hoge bouwwerken komen 13 meter boven het parkeerterrein aan het Groene Strand te liggen. De omgeving wordt totaal verkracht. Het prachtige duingebied is niet meer zichtbaar. Het dorpsaanzicht is voor eens en altijd weggevaagd. De appartementen komen 3,5/4,0 meter boven de naastliggende huizen uit, VERSCHRIKKELIJK! De projectontwikkelaar Segesta vernietigt met dit plan in één keer het aanzicht van West-Terschelling. Wij hebben hoogtemetingen gedaan, er zijn géén woorden voor! Segesta heeft géén maatschappelijk normbesef, alleen hun verdienmodel telt. Volgens het ruimtelijk kader is 11 meter bouwhoogte toegestaan, een LEUGEN. Er ligt op deze plek een ruim 30 jaar oud partieel bestemmingsplan, dat door foute bestuurders in tact is gelaten. Daar stonden bedrijfsgebouwen van max. 5 meter hoog en de projectontwikkelaar Segesta heeft daar nu een omgevingsvergunning op verkregen voor 5 bedrijfsunits, 14,5 meter hoog. Dit plan werd het chantagemiddel om het huidige plan er door te drukken, met medewerking van B&W.

De buren en stichting SOS bestrijden dit plan. Het ligt nu onder de rechtspraak in Groningen. Om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken moet er een nieuw partieel bestemmingsplan komen en een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan mogen zij zelf ontwikkelen. Dit is een taak van de overheid, maar hier heeft B&W de regie geheel in handen van de projectontwikkelaar gelegd. Dan kun je je borst natmaken. Zij hebben toestemming om aldaar Wonen 1 en Wonen 2 te ontwikkelen! Dit is absoluut niet nodig, op die plek zelfs hoogst ongewenst.


Hoogbouw

In het recente Bestemmingsplan West-Terschelling (2013) worden Wonen 1 en Wonen 2 genoemd. Dit is een separaat plan en die hoogten hoef je niet mee te nemen in je nieuwe planopzet, want voor ons waardevolle dorpsgebied zijn de bouwhoogten 7 – tot 8,5 meter hoog! Als je als projectontwikkelaar weet dat bebouwing aldaar moeilijk ligt en hoge bebouwing absoluut niet gewenst is. Dan heb je alle gasten en Terschellingers tegen als je voor hoogbouw gaat! Dan moet je kleinschalig inrichten met 2 bouwlagen, max. 8,5 meter bouwhoogte. Zo toon je respect voor ons eiland, voor ons dorp met zijn prachtige omgeving. En last but not least respect voor de bewoners. De bouwplaats ligt in een belangrijke belevingsruimte voor onze gasten, tienduizenden toeristen hebben zich daar over uitgelaten op de site: www.helpterschelling.nl. Onze geachte bestuurders kregen ook nog een regeling aangereikt van Segesta die voor ons allen de rechtsgang ernstig beperkt. Dit is de coördinatieregeling. Hierbij worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning “gelijktijdig behandeld“, als de plannen een kwetsbaar gebied betreffen is het een gotspe om deze regeling te gebruiken! Dit terrein kent niveau verschillen, de hoofdingang van het complex ligt aan de Zwarteweg. Wij wisten dat we hiermee belazerd werden. De getoonde planvoorstelling was onjuist. We hebben het gemeentebestuur gewaarschuwd. Wij hebben Segesta hiervoor gewaarschuwd, het werd allemaal weggewimpeld m.n. door ons gemeentebestuur. Onwetend, ziende blind en horende doof, waarom eigenlijk? Laten we daar maar eens goed over nadenken. De appartementen komen 13 meter boven het parkeerterrein uit. Wij hebben dit uitgemeten en op foto’s vastgelegd, die t.o.v. de omgeving worden gepubliceerd. Een verschrikkelijk aanzicht. De appartementen komen 8,5 meter boven het paviljoen de Walvis uit, de gasten kijken tegen een monoliet aan. Eén groot brok steen. De Zwarteweg zal met de duinwoningen van 9,5 meter hoog totaal veranderen. De huidige bewoners zullen géén duin meer zien, slechts één grote klomp steen. De impressies in de Terschellinger zijn fotobedrog. Wij allen zijn willens en wetens door de projectontwikkelaar belazerd en door foute bestuurders. Waarom hebben zij dit toegelaten? Welk belang hadden/hebben zij hieraan?

Zij hebben het algemeen belang van de burgers ergens voor verkwanseld.


Ons eigen plan


Hoogbouw

Wij gaan hier een eigen plan tegen indienen. Dat laten wij u hierbij zien, 11 appartementen plus 4 woonhuizen, max. 2 verdiepingen, max. 8,5 meter hoog. Dan zijn ze helaas nog 10,5 meter hoog aan het Groene Strand! Héél belangrijk voor de uitstraling van de appartementen is de kleur, de beleving moet vrolijk zijn. Nu komen er in feite pakhuizen met een veel te donkere kleur. Een triest aanzien. Wij brengen de bouw ook meer naar achteren, dat het aanzicht aanzienlijk verbetert. Het duin wordt weer zichtbaar. Het ruimtelijk kader krijgt een redelijk herstel. Dit is ook voor de naastgelegen buren een grote verbetering. De Zwarteweg woningen moeten dezelfde hoogte krijgen als de bestaande woningen.


Hoogbouw

Wij gaan deze plannen bekend maken. Brengen ze onder de aandacht van het gemeentebestuur (Segesta hebben we hierover al eerder geïnformeerd, werd door hen botweg afgewezen). We gaan meemaken waar de partijen in de gemeenteraad voor staan. Voor hun kiezers? Hun burgers? Voor onze geachte gasten die ons allen welvaart en welzijn brengen, of voor de projectontwikkelaar Segesta die onze omgeving nabij het Groene strand/Noordvaarder onherstelbaar beschadigt. Tot slot kunnen wij u mededelen dat het “overleg “een farce was. De projectontwikkelaar heeft er alles en dan ook alles aangedaan om deze ellendige plannen door te zetten. Niets hebben ze daar voor nagelaten. Wij zijn bezig dat te onderzoeken. GELD, geld en nog eens geld, dat is helaas het credo waar alles voor moet wijken. Géén inspraak, slechts monologen. Géén openheid, slechts éénzijdige communicatie, géén goed plan vandaar ook de éénzijdige communicatie. De vervanging van de “aangevraagde bedrijfsunits“ is een chantagemiddel. De bouwval had reeds lang opgeruimd moeten en kunnen worden m.m.v. het college van B&W kon deze rotte plek aanwezig blijven. Iedere burger was aangepakt. Waarom Segesta niet? We hebben er alles aan gedaan om deze bouwval te laten verwijderen. Helaas had Segesta de gemeente in zijn zak! In– en intriest. Segesta wil in gesprek blijven. Loze kreten. Ze kennen onze plannen, niet meer praten, gewoon uitvoeren onze kleinschalige plannen. Ze geven een telefoon nummer op, bel ze en mail ze. Toon uw ongenoegen en vertel het een ieder wat hier op Terschelling misgaat en hoe dit akelige systeem zo’n prachtig gebied om zeep helpt.


Telefoonnummer Segesta: 072-5125544

Email: segesta@segesta.nl


Met vriendelijke groet, Richard Gorter

Datum: 07-07-2017

Hoogbouw

Beste mensen,


Het wordt weer tijd om jullie allen te informeren, geweldige steunpilaren in onze strijd om West-Terschelling en het Groene Strand, omgeving de Walvis klein en fijn en passend in de omgeving in te richten.

Hoe staat de vlag erbij ?, ik ben echt niet “HAPPY “ met de ontwikkelingen, het is “vechten” als een mug tegen een dolle olifant, maar met jullie support zijn ze nog niet klaar met ons.

We hebben qua overleg alles en dan ook alles uit de kast gehaald om een fatsoenlijk, aldaar passend plan boven water te krijgen, helaas nog steeds géén succes. Er komen nu 19 appartementen en 4 woningen aan de Zwarteweg, minimale hoogte van de appartementen 11 meter, wat een gotspe.

Nog steeds moet het paviljoen de Walvis het ontgelden, maar gun je de Walvis en de gasten géén ruimte, dan zie je ook niets meer van de mooie achterliggende duinen en is het gebeurt met ons ruimtegevoel, ons beleven van deze prachtige omgeving.

Het geld regeert bij Segesta, ze zijn niet bang voor ons, niet bang voor jullie, zij hebben een akkoord met B&W gesloten en denken dat ze op rozen zitten. Maar zo is het toch echt niet, ze hebben haast, de plannen ( via de z.g. Coördinatieregeling ) – Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning in één zitting inbrengen moeten in September erdoor gedrukt worden bij de gemeenteraad, zo snel mogelijk, want in Maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Voelt U het en maar pleiten voor burgerparticipatie, meer directe inbreng voor de burgers enz., enz., ook hier op ons kleine, prachtige stukje Nederland knaagt het bestuur goed aan mijn vertrouwen.

Wij willen een kleinschalige oplossing, bouwhoogte max. 8,5 meter, 14 appartementen en 4 woningen:


 • géén bebouwing op de rand van het bouwterrein
 • géén bakstenen 11 meter hoog aanzicht
 • naar achteren met het bouwvlak zodat er ruimte blijft bestaan en we mooie zichtlijnen met zicht op het duin hebben en dat onze beleving van rust en ruimte en ’s avonds zo weinig mogelijk lichtvervuiling, maximaal aanwezig blijft.

Wij zijn Terschelling, wij zijn géén stedelijk gebied.

Vragen we iets onmogelijks, absoluut niet.

Ik zal U in dezelfde raadskeuken zetten, die oordeelt over 2 prachtige gebieden van Terschelling.


 1. het gebied rond de Walvis aan het Groene Strand
 2. het gebied aan de baai Dellewal

Twee prachtige gebieden die aangetast gaan worden, let echter op de overeenkomsten en verschillen zoals de gemeenteraad die middels randvoorwaarden mee gaat geven. Bij baai Dellewal heeft de gemeenteraad als randvoorwaarden meegegeven: een Maximale bouwhoogte van 7 meter ( 2- laags appartementen ) en Behoud van Zichtlijnen.


Bij het B&Y terrein besluit dezelfde gemeenteraad ( na de deal tussen Segesta en het college van B&W ) om de uitgangspunten van het nieuwe Bestemmingsplan West-Terschelling te volgen ( ! ) wat betreft bouwhoogten van 10 meter resp. 11 meter . Hier géén aparte criteria, hoewel ook hier sprake is van een bijzonder / kwetsbare ( duin - ) situatie.


En geloof mij: Wij hebben hier constant op gewezen, we worden echter vernacheld . Bij Dellewal is het wel mogelijk gebleken uitsluitend ( permanente ) woonhuizen voor te schrijven, wat bij het B&Y terrein ( Segesta terrein ) overwegend niet is gebeurd. Passende woningbouw was daar afgesproken !

Het college van B&W Terschelling is in de huid van de projectontwikkelaar gekropen en gaat voor “Opbrengst – Maximalisatie “via toeristische appartementen en kwakt naast de woonkern “waardevol dorpsgebied “ een klont ( een monoliet )recreatieappartementen neer, wat elders in de kern West-Terschelling op Midsland niet voorkomt.

De lokale ondernemers van het paviljoen de Walvis wat beeld bepalend is worden behoorlijk tegengewerkt en mogen door een brok baksteen ondergesneeuwd worden.


Waarom heeft de gemeenteraad voor dat voormalige B&Y terrein niet locatie – specifieke stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd, gebaseerd op een goede Ruimtelijke Ordening ( zoals door ons herhaaldelijk is aangegeven ) en een woonvisie ?.

U mag één keer raden.

Wij zullen de raadsleden hierover blijven aanspreken, het is nog steeds niet te laat om in te grijpen, laat deze Projectontwikkelaar ons belevingsgebied, ons gezellige paviljoen de Walvis niet de nek omdraaien en het aanzien van West-Terschelling niet verkrachten. Ik kan het helaas niet mooier maken, de jonge projectmanager van Segesta is niet bang, waarom zou hij ook bang moeten zijn, wij de ellende en hij het grote geld. Blijf Terschelling en ons steunen en denk er goed over na wat deze projectontwikkelaar Segesta aan het Groene Strand gaat verknoeien.

Laat dit niet gebeuren, zegt het voort, misschien worden ze daar bang van. Ons aller eiland Terschelling, parel in het Wadden – en Noordzeegebied is het waard !Bedankt lieve mensen.

Datum: 17-06-2017

Bouwplannen van Segesta - projectontwikkelaar
Aan allen die Terschelling, hier special de omgeving van het paviljoen de Walvis een warm hart toedragen.


Wij allen maken ons grote zorgen over de bouwplannen van Segesta aan het Groene Strand bij West-Terschelling, Segesta wil aldaar 21 appartementen bouwen met een hoogte van 11 meter, tevens nog 4 woningen aan de Zwarteweg. Dit plan maakt het aanzicht van ons prachtige duinlandschap en van de oude, waardevolle dorpskern van West-Terschelling blijvend kapot, dit is géén passende en kleinschalige bebouwing.

Wij roepen de gemeenteraad van de gemeente Terschelling en het college van B&W op:

 • Het Bestemmingsplan dat deze plannen mogelijk maakt niet goed te keuren.
 • De benodigde Omgevingsvergunning niet te verlenen.
 • Alleen een kleinschaliger bouwplan mogelijk te maken die passend is in deze omgeving (duinlandschap en dorp ).

Namens tienduizenden gasten, vele eilanders en bewoners van de omgeving, personeel en directie van paviljoen de Walvis ( waarvan ook het unieke karakter aangetast wordt ) en de Stichting ons Schelligerland die strijdt voor het gave karakter van Terschelling en hiertegen ook bezwaar en beroep voert, doen wij deze oproep.


Richard Gorter, John Bijlsma, Hilmar Schurink (voorzitter S.O.S.)Datum: 05-06-2017

Het Aanzicht van West-Terschelling ligt nog steeds in de Branding.


Ook nu nog steeds géén passend plan voor ons prachtige dorp West-Terschelling.


Beste vrienden, vriendinnen, bewoners en gasten van de parel der Noordzee- Terschelling.


Het is ruim een half jaar geleden dat ik U allen heb geïnformeerd over de plannen van de projectontwikkelaar Segesta inzake toen nog : de Omgevingsvergunning voor 5 bedrijfsunits- 14,5 meter hoog ! Deze zaak ligt nog steeds onder de Bestuursrechter in Groningen, er is een tussen vonnis uitgebracht, waarin Segesta en de gemeente Terschelling nader natuuronderzoek moeten doen. Tevens heb ik U geïnformeerd over nieuwe plannen van de projectontwikkelaar Segesta op het zelfde terrein , om daar de bouw van appartementen en een viertal woningen aan de Zwarteweg mogelijk te maken. De start daarvan deugt niet, de projectontwikkelaar Segesta mag zijn eigen Bestemmingsplan schrijven, dus Segesta bepaalt zelf de ruimtelijke indeling. Tevens schrijven ze zelf de kaders van de aanvraag Omgevingsvergunning en willen dan ook nog deze beide plannen middels de coördinatieregeling gelijktijdig en zo snel mogelijk bij de gemeenteraad inbrengen, dat zal wel in de zomervakantie worden, U proeft het zeker ook al.

Ik heb U allen lang laten wachten op nieuws, op hopelijk goede plannen.
Ik was uitgenodigd door de heer A. Huges- algemeen directeur van de projectontwikkelaar Segesta, ik heb geaarzeld om dit gesprek aan te gaan, ik schuw géén overleg, echter, heel vaak is het één richtingsverkeer.
Ik ben dit gesprek open en eerlijk aan gegaan, helaas ben ik daarin teleur gesteld . De plannen van de projectontwikkelaar zijn te groot in oppervlak, te hoog en te massaal voor die prachtige omgeving, niet passend als afsluiting van de dorpsbebouwing. De projectontwikkelaar kiest voor 11 meter hoogte om meer Volume en dus meer appartementen te creëren.
Ik heb getracht, uitgaande van onze kleinschalige bebouwingsplannen om een compromis te bereiken, een kleiner oppervlak ( géén 1200 m² maar 900 m² ), 1 bouwlaag minder hoog ( géén 11 meter maar 9 meter max. ), de appartementen zo'n 10 meter terugtrekken van de terreingrens aan het Groene Strand, dan verkrijg je een véél beter aanzicht van het complex, de zichtlijnen die dan ontstaan vanaf de Willem Barentszkade ( Westeinde ) en vanuit zee zijn beter en laten het duincomplex zien en geven de noodzakelijke vrije omgeving en kwaliteit aan het paviljoen de Walvis, aan de Zwarteweg heb ik gepleit voor 4 passende woningen met de directe omgeving, tegen de duinrand gebouwd en ongeveer 7,5 meter hoog, daardoor ontstaat aan de Zwarteweg een goed ruimtelijk beeld plus noodzakelijke parkeerplaatsen voor de bewoners.
Tevens heb ik door de bekende architect Piet Wierenga ( die Terschelling goed kent ) schetsplannen voor deze nieuwe opzet bij de projectontwikkelaar aangeleverd. Ik vrees echter dat de Kwantiteit het ook nu weer gaat winnen van de Kwaliteit.


U bent nu weer geheel bij, mijn excuus dat ik U tijdens het overleg zolang heb laten wachten, terwijl zovelen mij hebben gevraagd, hoe staat het nu met de plannen? Ik had vertrouwen in het overleg en had hoop U een prachtig compromis te kunnen aanbieden.

Na dit overleg kwamen er bijeenkomsten, we waren absoluut niet blij met de presentaties.
Na de eerste bijeenkomst heb ik de schetsplannen van architect Piet Wierenga met commentaar bij de projectontwikkelaar ingediend, ik heb daarop géén enkele reactie mogen vernemen.
Op de tweede bijeenkomst waren er minimale aanpassingen, er was nagenoeg niets met onze compromisplannen gedaan. Wel moest ik constateren dat er met een selectief groepje bewoners overleg was geweest, onze solidariteit was aangetast, we kunnen weer aan de gang, want Terschelling vraagt aldaar dringend om een kleine, passende bebouwing!
De nu getoonde hoge gebouwen, massaal aanwezig, domineren het beeld negatief, als dit gerealiseerd wordt is het aanzicht vanaf het Groene Strand voor altijd verknoeid. Het zei herhaald: de zichtlijnen vanaf de rotonde Willem Barentszkade moeten het duin en het paviljoen de Walvis vrij laten, dat is essentieel.
Het aanzicht vanuit de Waddenzee, vanaf de veerboten of vanaf Uw eigen vaartuig moet de ogen blijven strelen.


De appartementen worden 11 meter hoog, ik toon ze U op de foto’s die ik heb genomen van de fotoproducties van de plannen van de architect van Segesta.
Ik heb bezwaar gemaakt tegen deze plannen, dergelijke huizen passen niet op die plek! De huizen in de omgeving zijn 8,5 meter/9 meter hoog, het paviljoen de Walvis is 4,5 meter hoog en daartussen worden 3 appartementsblokken van 11 meter hoog gebouwd. Dit kan niet op zo’n Beeld bepalende plek.
Deze plek is van ons allen, een projectontwikkelaar wordt niet toegestaan die omgeving te verkrachten.
Het paviljoen de Walvis is bijna uit beeld, ondergeschoven, U en wij kijken daar tegen een hoog bakstenen complex aan, het duin is bijna niet meer zichtbaar, hoe haal je het in je hoofd om die plek zo te verknoeien, we krijgen slechts één kans om het goed te doen, verknoei het dus niet, luister naar ons allen geachte Projectontwikkelaar, maak er a.u.b. iets moois van en Kleinschalig!
Het overleg is feitelijk mislukt, de projectontwikkelaar Segesta gaf bijna triomfantelijk aan dat er géén volledige overeenstemming over onze oorspronkelijke beeldvorming en bebouwing meer bestond, omdat enige bewoners met hun plan konden leven. Daarmee heeft de projectontwikkelaar Segesta niet alleen mij, maar ook honderden Terschellingers en U, onze zéér gewaardeerde gasten en pleitbezorgers voor een kleinschalige passende bebouwing voor schut gezet, tevens hebben ze ook ons prachtige eiland, ook Uw eiland een zéér slechte dienst bewezen, de projectontwikkelaar heeft dit gebied in een wurggreep geplaatst, maatschappelijk onverantwoord!
Nogmaals: wij zijn niet tegen passende bebouwing, wij hebben onze grenzen goed aangegeven, de projectontwikkelaar kan daarmee ook een goed rendement maken.
Met onze plannen beperken wij de schade aan aanzicht en beleving van deze mooie omgeving. Ik hoop van U te horen, Uw steun ( nu al zo’n 23.000 sympathisanten/gasten ) sterkt ons enorm.


Tevens ga ik de milieufederaties Friesland/Noord-Holland benaderen (de contacten heb ik al gelegd), alsmede de coalitie Bescherm de Kust.
De projectontwikkelaar Segesta heeft de fair play opgezegd, wij zullen met alle fatsoenlijke middelen ons aller eiland Terschelling, het dorp West-Terschelling en de prachtige plek nabij het paviljoen de Walvis blijven beschermen.


Met vriendelijke groet aan allen.

Datum: 13-11-2016

Beste vrienden , vriendinnen, eilanders en gasten van het prachtige eiland Terschelling.


Op 1 november 2016 hebben we als omwonenden gestreden tegen de verleende Omgevingsvergunning voor de 5 hoge bedrijfsunits ( 14,5 meter boven peil ) op het terrein naast paviljoen de Walvis en naast de woningen gelegen aan de Westerbuurtstraat en de Zwarteweg ( 7 - 9 meter hoog ) in het oude dorpsgedeelte, voor de rechtbank in Groningen.


Wij allen willen in dat mooie gebied een fatsoenlijke, passende en kleinschalige inrichting, het liefst zouden we het teruggeven aan de natuur. Want dit mooie gebied is mede bepalend voor het aanzicht ( de skyline ) van het dorp West-Terschelling, gelegen aan de Noordvaarder en de Waddenzee.


Wij en U allen willen daar een mooie, rustige uitstraling.


Vandaar ook onze gang naar de rechtbank om te trachten onze gerechtvaardigde wensen te realiseren.


Wij hebben in een grote productie alles getracht te verwoorden om de rechtbank tot een juist oordeel te brengen, teneinde te voorkomen dat de projectontwikkelaar Segesta op die plek zijn afkeuringswaardige bouwplannen kan uitvoeren.


Inmiddels heeft de gemeenteraad op verzoek van Segesta naast de bedrijfsunits een nieuwe planontwikkeling gelanceerd om aldaar 25 appartementen op 1200m² grond, 11 meter hoog te mogen bouwen. De oude plannen blijven gehandhaafd en dienen als dwangmiddel om de nieuwe plannen te realiseren, wij allen hebben met een "lekker bedrijf" te maken.


Alle buren zijn ook tegen deze plannen, die helaas ook absoluut niet passend zijn in deze omgeving, te hoog, te massaal, géén mooie dorpsafronding met kleinschalige, passende bouw en teveel auto’s in deze rustige woonbuurt.


We zijn er dus nog steeds niet, de aantasting (althans alle plannen daartoe) is nog volop aanwezig.


Van de projectontwikkelaar hebben we tot op heden niets mogen verwachten om aanpassingen die onze buurt en U als gasten wenst te bespreken, laat staan uit te voeren, mogelijke te maken, ook twee wethouders zijn als een blad aan de boom omgedraaid na nieuwe besprekingen met de Projectontwikkelaar Segesta.

Wij blijven de vinger aan de pols houden met Uw hulp zullen wij zeker fatsoenlijke oplossingen kunnen afdwingen. We gaan nu eerst wachten op de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Groningen.


Ik hou U allen op de hoogte en dank U allen voor Uw korte, krachtige, mooie en hartverwarmende commentaren op onze site www.helpterschelling.nl, fantastisch, laat van U horen, Terschelling is het waard en nogmaals dank daarvoor.

Datum: 28-10-2016

Beste vrienden, vriendinnen, bewoners en gasten van ons bijzonder mooie eiland Terschelling.


Ik heb U onlangs weer bijgepraat over de bedreiging van een mooi stukje Terschelling door de projectontwikkelaar Segesta uit Alkmaar, specialisten in beton!


Ik heb U ook aangegeven dat we onder druk mee willen werken aan een fatsoenlijke bebouwing op dat terrein nabij het Groene Strand.


Een bebouwing in overeenstemming met het waardevolle dorpsgedeelte, met een aanzicht dat niet verstorend werkt op het prachtige duingebied, het aanzicht van ons dorp vanuit zee zoals het nu is ( m.u.v. het lelijke Telecomgebouw ).


Wij vragen passende hoogten van de bebouwing, géén 11 meter voor de appartementen en 10 meter voor de woningen, wij vragen ook een terug getrokken bebouwing richting de Zwarteweg en een kleiner aantal appartementen / woningen om het bouwvolume niet te laten overheersen.


U heeft ons alternatief kunnen lezen, Helaas is nu de bom gebarsten, want de gemeenteraad van Terschelling heeft in meerderheid besloten om het plan: 1200m² bebouwing, 11 meter hoog, resp. 10 meter hoog voor de woningen met een bouwvolume van ongeveer 10.000m³, goedkeuring te verlenen.


Hoe is dit mogelijk ?, daar hebben we al het één en ander over uitgelegd, feit is: de wethouder Ruimtelijk Ordening heeft het zo verwoord, dit plan is wat Segesta wil en een ander plan stellen wij niet voor.


Duidelijk verhaal : een dictaat ! van de projectontwikkelaar wordt goedgekeurd, wat zit hier achter ? Dezelfde wethouder zei jaren geleden als fractievoorzitter van de PvdA tegen een wethouder die voor nagenoeg het zelfde plan was: Je moet eens stoppen, wij willen daar géén groot complex ! In deze wethouder hadden we vertrouwen, hij verkoopt ons eiland niet en nu een draai van 180 graden, ten gerieve van een projectontwikkelaar.


Dit is héél ernstig voor de omgeving, een zorgelijke situatie voor ons allen, als een college van B&W en de raadsleden die deze coalitie steunen zo’n walgelijk besluit nemen en absoluut niet naar hun burgers willen luisteren.


Weer een stukje Terschelling in de uitverkoop, hoe kan dit toch zult U zich afvragen. Ik ga U dat een volgende keer uitleggen. Eén feit speelt beslist mee, deze gemeente hinkt nog na op een financiële doofpot affaire en deze 3 fracties die de wethouders hebben geleverd hanteren een starre beleidsuitvoering, nuances zijn moeilijk te bereiken , evenals compromissen.


Terschelling, de buren ( om – en aanwonenden ) zijn de dupe en ook U onze gewaardeerde gasten zullen echt niet blij zijn als dit complex daar gevestigd wordt, ook de privacy van U allen op de terrassen van het paviljoen de Walvis wordt geweld aangedaan.


Stel je voor: ’s avonds in het donker genieten van het Wad, het prachtige strand en de sterrenhemel en je hebt daar zo’n gezwel met licht naast je! Het aanzicht is voor altijd verpest!!


Er is nu één winnaar, de projectontwikkelaar Segesta! Eéndracht maakt macht en we laten deze mooie plek niet verknoeien door een bedrijf dat volkomen lak aan ons heeft.


Er is nog steeds Hoop en we mogen met deze Hoop niet opgeven! Blijf ons steunen, want Uw woorden, Uw teksten en ons aller inzet is een sterk WAPEN.


Wij zijn kwetsbaar, maar ook dit bedrijf is kwetsbaar, ze denken onaantastbaar te zijn, voor hun handel hebben ze echter wel met U en ons te maken.


Gelukkig wil de overheid Kust – en Duingebieden aan zee extra bescherming geven zie de site www.beschermdekust.nl en zie ook www.natuurmonumenten.nl, reageer ook daar via info@natuurmonumenten.nl, deze instanties informeren de Provincie.


Wij zijn gechanteerd door Segesta, evenals de gemeente, ik noem weigeren het terrein te schonen en op te ruimen, de rotzooi ligt en staat er al meer dan tien jaar, iedere burger was allang met een dwangsom gedwongen de zaak te klaren, maar Segesta niet. Ik noem eveneens de voorgenomen bouw van 5 bedrijfsunits op die plaats, een geweldig pressie middel, alsmede de dreigementen van planschade, wat voor Planschade?


Wij gaan onderzoek laten doen naar dit weinig fraaie dossier.

Datum: 23-10-2016

Beste vrienden, vriendinnen – bewoners en gasten van ons prachtige eiland Terschelling.


Ik ga jullie weer even bijpraten over de slechte plannen van de projectontwikkelaar Segesta. Allereerst danken wij jullie allen voor de steun en schitterende reacties om ons te blijven motiveren om op het voormalige B&Y terrein een passende ontwikkeling mogelijk te maken.


Het gaat niet gemakkelijk, hoe goed we ons best ook doen om onze gerechtvaardigde wensen onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen, a.s. dinsdag 25 oktober 2016 komt het voorstel van B&W van Terschelling opgemaakt in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar Segesta, echter zonder inbreng van ons ( buren ) in stemming bij de gemeenteraad.


Wij ( de buren ) en U allen onze gasten worden hier echt niet vrolijk van, een verschrikkelijk plan, omgeven door zoveel onzekerheden m.b.t. de toekomstige uitvoering, dat wij er goed kapot van zijn. Er zou een plan van 25 appartementen/woningen komen op 1354m² bouwoppervlak, 22 appartementen, 11 meter hoog en 3 woningen , 10 meter hoog, een “verkrachting” van de omgeving!


Nu komt er een plan om dit project op 1200m² uit te voeren, dit noemen ze een gebaar van de projectontwikkelaar, helaas, nog steeds een “verkrachting “van de omgeving. Dergelijke bedrijven zouden op een zwarte lijst moeten komen, omdat ze niet maatschappelijk ondernemen.


De projectontwikkelaar is er in geslaagd B&W voor hun kar te spannen, hoe en waarom, daarover circuleren geruchten, die wij willen laten onderzoeken. Feit is wel dat de wethouder Ruimtelijke Ordening die hieraan sturing moet geven, geheel op sleep is genomen door de wethouder Recreatie en Toerisme, dat bevreemdt ons hooglijk en ook de bewoners begrijpen daar niets van!


Dinsdag a.s. moet de gemeenteraad zich uitspreken over het geschetste plan ( het traject ), waartoe het college in nauwe samenwerking met Segesta het initiatief heeft genomen.


Ik heb nog steeds vertrouwen in de gemeenteraad, dat zij in de Besluitvorming dienstbaar zullen zijn aan de Terschellinger gemeenschap.

Door niet te kiezen voor het gewin van een projectontwikkelaar die schadelijke plannen voor ons eiland ontwerpt, die de lokale omgeving ernstig verstoren en ook Uw beleving van dat mooie gebied raken, hopen wij dat onze inbreng voor een fatsoenlijke oplossing mogelijk wordt.


De projectontwikkelaar Segesta dreigt met planschade claims, zij oefenen dus druk uit op B&W en dat kun je zien in de planvorming die nu wordt aangeboden, zij dreigt haar plan te verdedigen tot aan de Raad van State, dit is géén ethische werkwijze.


Nu zijn wij daarvoor absoluut niet bang, want wij hebben zéér veel vertrouwen in de deskundigheid en het onderzoek door de Raad van State welke tot een uitspraak zal leiden. Het plan van de projectontwikkelaar Segesta is te massaal, te groot en te hoog, niet passend in die omgeving nabij het dorp West-Terschelling ( waardevol dorpsgebied ).


Het volume van de gebouwen zal zo’n tienduizend meter³ bedragen, ziet U het voor U op die plek, walgelijk! Deze planvorming wordt of niet begrepen ( onkunde ) door B&W of het moet er nu even door gedrukt worden.


Wij komen het bedrijf zéér tegemoet met ons voorstel, wij willen 720m² bebouwing voor appartementen en 180m² bebouwing voor woningen aan de Zwarteweg. We willen variatie in de bebouwing, een maximale hoogte die overeenkomt met de bestaande bebouwing, voor de appartementen 9 – 10 meter hoog, voor de woningen aan de Zwarteweg 7 meter hoog.


Tevens willen wij dat de appartementen op zo’n 20 meter afstand van de terreingrens nabij het Groene Strand gebouwd worden. Zo houden wij aldaar vrij zicht op het duingebied, hebben de gasten van het paviljoen de Walvis ook hun privacy, evenals de bewoners van de appartementen. Ook kunt U bij het paviljoen ’s avonds blijven genieten van de duisternis, want de appartementen liggen er zo’n 20 meter vandaan.


Wij hebben moeten constateren dat de wethouders het verschil tussen een Bestemmingsplan en een bouwontwerp, tussen publiek- en privaatbelang maar moeilijk begrijpen. Wij willen weten wat er in een ( het ) Bestemmingsplan wordt vastgelegd, wij hebben al aangegeven als buren, hoe de inrichting van de omgeving moet worden.


8 appartementen op 720m² bouwoppervlak en 2 geschakelde woningen met tussen liggende berging/garage op 120m² bouwoppervlak zijn in die omgeving al groot genoeg. Voor de omwonenden is 900m² bebouwing het absolute maximum.


Met de planvorming van B&W / Segesta worden we belazerd!, voor een normale burger is dit niet meer te volgen en dat is natuurlijk ook de bedoeling!


Hoe moet het dan wel:

De gemeente neemt voor de bouwplaats een Voorbereidingsbesluit en maakt daar een Bestemmingsplan voor, waarbij de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden formuleert voor deze gevoelige locatie.

Dus niet even het Bestemmingsplan West-Terschelling doorrollen, terwijl wij indertijd dit deelplan in het BP West-Terschelling wilden inbrengen, wat toen door het college geweigerd werd! Daarop volgt het intrekken van de Verleende Omgevingsvergunning voor de 5 bedrijfsunits en dan wordt de rechtbank geïnformeerd dat de lopende procedure wordt gestopt.


Géén chantage met de bouw van 5 bedrijfsunits.

De ( een ) projectontwikkelaar kan ook met een gedetailleerd bouwontwerp komen, dat is afgestemd met ons ( de buren ) en dan dit bouwplan in een Bestemmingsplan neerleggen, zo hoort het! Volgens de wethouders kan een Voorbereidingsbesluit niet, omdat de projectontwikkelaar dan met een planschade claim zou komen, welke jurist heeft dit bedacht?, terwijl ze met bedrijfsgebouwen bezig zijn, wat een kolder! Vanuit de onervarenheid van B&W zijn wij nu met dit plan de klos!, onmiddellijk afvinken. Als dit niet gebeurt , kunnen we straks met 2 procedures nagenoeg gelijktijdig bij de Raad van State staan, de heer H. Schurink, deskundige Ruimtelijke Ordening, heeft hier informeel B&W voor gewaarschuwd


Onkunde en/of kwade opzet kunnen tot heel veel ellende leiden, terwijl het zo simpel is op te lossen met het intrekken van de Omgevingsvergunning en een fatsoenlijke planvoorbereiding!.


Wij blijven met Uw hulp strijden voor de beste oplossing en die hebben wij aangegeven.

Datum: 10-10-2016

Lieve vrienden, vriendinnen en bewoners van Terschelling.


Ik ga U weer iets vertellen over de plannen van Segesta i.s.m. de gemeente Terschelling inzake de bebouwing van het voormalige B&Y terrein, gelegen aan het Groene Strand , de Noordvaarder en nabij het paviljoen de Walvis. "Wad een fijn eiland" , las ik in een krant, inderdaad een prachtig eiland en dat proberen we met elkaar, eilanders en graag geziene gasten zo te houden. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, de bebouwing aan het Groene Strand op het voormalige B&Y terrein is daar een voorbeeld van. Het liefst willen we allen daar natuurherstel, als de eigenaar het terug wil geven aan Terschelling, aan een Stichting, dan zal ik er alles aan doen om de eigenaar een standbeeld en een onderscheiding te bezorgen. Wishfull thinking, op dit moment wel, maar je weet maar nooit, echter op dit moment is de bedreiging door massale bouw weer groot en direct! Het college van B&W heeft een voorstel gemaakt samen met de projectontwikkelaar Segesta om aldaar 25 appartementen te bouwen ( 11 meter hoog) , Onvoorstelbaar!, een gotspe. Overigens, weet U wat het woord Segesta betekend: Segesta, tempel, 425- 415 v. C., in dit heiligdom in het Noordwesten van het eiland Sicillië is de klassieke stijl van de vijfde eeuw voor Christus in volle bloei zichtbaar. Deze tempel geldt als de mooiste getuigenis van Griekse kunst in Zuid-Italië. Deze tempel ( woonplaats van Grieken en Romeinen) stond in het middelpunt van de gemeenschap.


Wrang is het voor ons allen, dat een projectontwikkelaar zijn bedrijf Segesta noemt, een tempel in volle bloei, middelpunt van de gemeenschap, op het eiland Sicillië, terwijl dit bedrijf op ons eiland Terschelling op een dominante plek nabij het Waterfront, 25 appartementen wil bouwen, 11 meter hoog, een bedrijf dat volkomen buiten onze gemeenschap staat. Wij willen daar Wonen 1, dat was de afspraak, echter als compromis willen wij eventueel meewerken aan 15 wooneenheden, 3 woningen en 12 appartementen ( Wonen 2). De bouwoppervlakte van dit complex willen wij maximaal op 850m² houden. De bebouwing moet aansluiten bij het karakter van het oude dorpsgedeelte van West-Terschelling, ook qua bouwhoogte. Wij wensen een goede Ruimtelijke Ordening, hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. De locatie is een gevoelige locatie bij het Groene Strand, nabij de Noordvaarder en het Werelderfgoed de Waddenzee. Hiervoor is een eigen set aan stedenbouwkundige randvoorwaarden op zijn plaats ! Dit zowel Bestemmingsplan technisch als qua Welstand / Beeldkwaliteit. Géén grof bebouwingsbeeld gebaseerd op het BP West-Terschelling ( 2012) en de Welstandsnota (2008) op deze gevoelige locatie. Wij willen deze bebouwing 20 meter vanaf de terreinscheiding met het SBB grondgebied aan het Groene Strand gerealiseerd zien. Zo blijft er een rust / zicht corridor en blijft er zicht op het naastliggende duin. Wij willen géén dominant, massaal bouwvolume aan het Waterfront. Segesta kan nergens rechten aan ontlenen, zeker niet aan het BP West-Terschelling, men probeert de gemeenschap en U allen geachte gasten te chanteren met bedrijfsgebouwen op dat voormalige bouwterrein. Terschellingers laten zich niet chanteren, overigens ligt de voorgenomen bouw van deze bedrijfsunits onder de Bestuursrechter in Groningen en daar hebben wij vertrouwen in, deze zaak dient op 1 november 2016. Wij willen harmonie met de dorpsomgeving en rust voor de bewoners en ook voor U, onze gasten.


Wij hopen en verwachten dat de gemeenteraad van Terschelling kiest voor de samenleving en ons prachtige eiland en niet voor de economische belangen van de projectontwikkelaar. Wij hopen ook op de kracht van Uw woord, wij hopen van U te horen en te lezen wat U van deze plannen vindt. Het staat ook U vrij om de gemeente Terschelling Uw mening te laten horen, het openbare emailadres van de gemeente luidt: gemeente@terschelling.nl

Datum: 21-09-2016

Lieve vrienden en vriendinnen van Terschelling , de mooie omgeving van het Groene Strand.

Zoals beloofd kom ik bij U binnen als er nieuws is.

Er is een nieuwe ontwikkeling, waarvan wij hopen dat de omgeving qua beeldkwaliteit goed voor zijn werk komt te staan.

Ik zeg hopen, want wij zijn voorgelicht, echter vanuit die voorlichting zijn nieuwe planologische kaders naar voren gekomen, waarmee wij absoluut niet blij zijn.

Wat is ons medegedeeld door de wethouders T. de Jong en mw. J.Hoekstra: Het voormalige B&Y terrein (nu in beheer bij Segesta b.v.) wordt opgedeeld in 2 vlakken, Wonen 1 en Wonen 2.

De gemeente wil voor dit plangebied een nieuw bestemmingsplan ontwikkelen, een haastklus.

De inhoud van dit bestemmingsplan wil men gelijkstellen aan het naastgelegen bestemmingsplan West-Terschelling, helaas moeten de bouwhoogten dan hoger worden dan de naastgelegen bebouwing en daar zijn wij niet blij mee, naastgelegen hoogte zijn max. 8,5 meter en 6,5 meter.

De gemeente wil naar 11 meter en 9 meter.

De planbebouwing wordt 55% van de terreingrootte en er komen 25 woongedeelten, waarvan het grootste deel recreatie.

Wij hebben géén inzicht gekregen in de bouwvlakken sec en géén inzicht in de beeldkwaliteit.

Er worden 25 parkeerplaatsen ondergronds gecreëerd.

Wij hebben gepleit voor een 3 tal woningen in Terschellinger stijl en 8 luxe appartementen passend in de omgeving.

Er waren plannen van een eilander ondernemer om dit te realiseren, echter hij is aan ’t lijntje gehouden.

Wij zijn dus ernstig ongerust en zodra ik meer weet, wordt U geïnformeerd.

Wij danken U voor Uw niet aflatende positieve stem en waardevolle inbreng.

Tot horens

Datum: 23-01-2016

Let op phishing site actief

Tot onze grote schrik zijn wij er achter gekomen dat iemand mails verstuurd uit naam van de website van Help Terschelling en verzoekt om geld over te maken. Een ieder die toch geld heeft overgemaakt word ten zeerste aangeraden aangifte te doen bij de politie.

Wij vragen U nooit om geld over te maken, let dus op en trap er niet in !

Datum: 01-01-2016

Nieuwjaarsbericht van Projectontwikkelaar Segesta.

De algemeen directeur Alex Huges van Segesta heeft een onaardige nieuwjaarsboodschap voor alle Terschellingers en onze tienduizenden gasten. De heer Huges gaat wel erg ver, hij meent dat Segesta zo sterk staat, dat wij eigenlijk géén gang meer naar de Rechtbank behoeven te maken. Wij hopen dat zijn “Hoogmoed” voor de val moge komen. Misschien moeten wij allen ook maar eens onaardig worden voor de Projectontwikkelaar Segesta.

Rest ons U allen een gelukkig nieuwjaar te wensen.


Het volgende bericht komt uit de “Leeuwarder Courant”.


Bouw omstreden loods Terschelling dichterbij

WEST-TERSCHELLING De bouw van de bedrijfsloods naast paviljoen De Walvis op West-Terschelling is weer een flinke stap dichterbij.


Eigenaar Segesta hoopt half maart te beginnen met de bouw van de 14 meter hoge bedrijfsloods.


Onlangs besloot het college van Terschelling de bezwaren tegen het plan naast zich neer te leggen. De bouwvergunning blijft hiermee dus overeind.


"We houden er wel rekening mee dat bezwaarmakers de gang naar de rechter volgen", zegt Alex Huges van Segesta. "Als dat gebeurt, tellen we er zo een half jaar tot een jaar bij voor we kunnen bouwen."


Maar een rechter houdt de bouw niet tegen. "Die toetst alleen op een zorgvuldige procedure en niet inhoudelijk. Daarover maak ik me geen zorgen."

De loods wordt geschikt voor vijf units. Huges heeft drie ondernemers gevonden sie samen de hele ruimte zullen gaan gebruiken. Het perceel ligt al ruim twintig jaar braak.

Datum: 29-12-2015


Beste vrienden van het eiland Terschelling.

Ons prachtige eiland en speciaal het Groene Strand, nabij het paviljoen “De Walvis” , daar waar projectontwikkelaar”Segesta” ooit een stuk te saneren bedrijven terrein aanschafte, met als doel er appartementen in hoogbouw te bouwen, beton en baksteen in een groot volume, in een kwetsbaar gebied, een grove aantasting van de mooie omgeving en van het dorp West-Terschelling, dat we met z’n allen hebben bestreden, doet mij U vragen, zijn we allemaal volledig en voldoende geïnformeerd?

Toch nemen wij de “pen” weer ter hand, omdat er weer nieuwe feiten te melden zijn, helaas nog steeds géén goed nieuws. We hebben ons lange tijd bewust passief opgesteld, omdat er mensen waren, die hun uiterste best hebben gedaan om een goed plan voor de omgeving te maken en getracht hebben de grond aan te kopen en dat proces wilden wij niet frustreren. Eén ondernemer op Terschelling had in samenwerking met de buren een goed plan opgesteld, kleinschalige appartementenbouw, passend in de omgeving, waarbij het duinaanzicht tussen De Walvis en de appartementen weer goed tot zijn recht kwam, hij bood een zéér goede prijs voor dit braakliggend bedrijventerrein. Deze aanbieding werd bot door Segesta afgewezen, om reden dat deze kandidaat vooraf enige zekerheidstelling van de gemeente Terschelling vroeg over de te verwachten bestemmingswijziging van bedrijventerrein naar een andere passende bestemming. Helaas ging deze aankoop niet door, echter omdat wij allen, U die ons met ruim tienduizend steunbetuigingen voor de goede zaak en wij als eilandersteunpilaren daardoor gesterkt, is er toch nog enig succes geboekt, want de gemeenteraad van Terschelling wenste en wenst op/aan het Groene Strand géén grootschalige appartementen in hoogbouw. Het licht begon dus te gloren, helaas was de gemeente tot op heden niet in staat tot het realiseren van een noodzakelijk Voorbereidingsbesluit om de nieuwe, reeds lang gewenste inzichten te honoreren in een nieuw bestemmingsvoorstel.


Deze nalatigheid had ernstige gevolgen, wij hebben daar tijdig op gewezen en verzocht om gemeentelijke initiatieven, helaas zijn die niet tijdig ontwikkeld waardoor wij de boot misten, want Segesta misbruikte tijdens deze impasse de status quo en haalde het volgens ons niet meer valide bestemmingsplan uit 1986 ( mogelijkheid voor bedrijfslocaties ) voor de dag om via de FUMO ( een gemandateerde organisatie, die namens B&W o.a. Omgevingsvergunningen kan verstrekken en op ons eiland al véél ellende heeft veroorzaakt ) een Omgevingsvergunning aan te vragen voor een 5-tal bedrijfsunits, waarvan de grootste hoogte +/- 15 meter bedraagt boven het maaiveld van de Zwarteweg. ( Vanaf het Groene Strand nog meer!) Een gotspe, immers juist alle bedrijven zijn uit het dorp geweerd en bewust buiten het dorp West Terschelling geconcentreerd. Nu notabene, tegen het gevoerde gemeentelijke beleid in en in strijd met een expliciet Raadsbesluit, zegt het gemeentebestuur niets tegen deze gang van zaken te kunnen doen en wacht lijdelijk af.


Realisatie van dit dwaze plan zou een schandelijke aantasting van deze prachtige omgeving opleveren. We hebben direct bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken bij de Rechtbank Groningen, de omwonenden en belanghebbenden hebben de edelachtbare Rechter helaas niet kunnen overtuigen van onze inzichten en de procedure om tot een Omgevingsvergunning te komen. Wel werd de toezegging door Projectontwikkelaar Segesta verkregen en in het voorlopige vonnis meegenomen, dat er niet gebouwd gaat worden zolang wij in procedure zijn. De FUMO heeft helaas deze Omgevingsvergunning verleend, volgens de drie partijen die daartegen bezwaar hebben gemaakt op onjuiste gronden, deze partijen zijn: De stichting SOS op Terschelling, die waakt over de landschappelijke kwaliteit en het speciale karakter van Terschelling, Mw. mr. I. Wiegman, aan/omwonende en de heer R. Gorter, namens de overige buren. Zij hebben hun bezwaren zéér uitvoerig en deugdelijk onderbouwd, gericht aan de commissie Beroep en Bezwaar, het adviesorgaan van B&W der gemeente Terschelling. Ondanks bezwaarmakers unanieme mening, dat er gelet op de ouderdom van het vigerende Bestemmingsplan uit 1986, 29 jaar oud, alleen al op grond van dit gedateerde Bestemmingsplan géén Omgevingsvergunning had mogen worden verstrekt en hebben zij alle wet- en regelgeving uit de kast gehaald, om aan te tonen dat deze Omgevingsvergunning aldaar niet verleend had mogen worden. - Bestuursrechtelijk kan elke aanvraag voor een omgevingsvergunning in strijd met gevoerd beleid, in afwachting van een voorstel tot een nieuw bestemmingsplan, door gemeentelijke overheden, lees gemandateerd aan een instantie als de FUMO, tot nader orde worden aangehouden. Dit ter voorkoming dat nog vigerende oude bestemmingsplannen het te voeren beleid in de weg zouden staan. Dit is in deze aanvraag niet ( Bewust? ) niet gebeurd.- Hoogst ongebruikelijk!


Wij geven nog enige toelichting hierop:


De gemeente wilde géén bedrijfsactiviteiten meer in de woon- en leefgemeenschappen, zo ook hier het bedrijventerrein van B&Y , aannemers- bouwbedrijf. Men verzocht hen dwingend/dringend om deze locatie te verlaten en zich te vestigen op het nieuwe bedrijventerrein aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling.

Ondanks deze politieke beslissing, géén bedrijven meer aan de Zwarteweg en het Groene Strand te laten vestigen en ondanks de aangenomen intentie door de voltallige gemeenteraad om in dat kwetsbare gebied passende bouw te realiseren, besliste de commissie Beroep en Bezwaar , dat de aangevraagde Omgevingsvergunning voor 5 bedrijfsunits in hoogbouw ( Nokhoogte 15 meter plus!) verleend mocht worden!

De Welstandscommissie Hûs en Hiem gaf aan deze gebouwen “passend” te vinden in de kleinschalige dorpsomgeving, wij zijn verbijsterd, wij begrijpen deze beslissing totaal niet. We staan perplex, zijn geschokt over deze verleende Omgevingsvergunning.

De gemeente ( B&W ) heeft gekozen, de Omgevingsvergunning is verleend ( zij stelt daartoe gedwongen te zijn vanwege, dat oude Bestemmingsplan uit 1986) , er is gekozen voor een totaal ongewenste situatie, waarbij de Projectontwikkelaar Segesta om totaal onduidelijke redenen van haar oorspronkelijke appartementenflats is overgestapt naar overbodige en ongewenste bedrijfsgebouwen.

Een bedrijf dat zich kennelijk niet bekommert om de aantasting van dit unieke woon- en leefgebied, géén respect toont voor de aanwezige kleinschaligheid, géén respect heeft voor de unieke waarden waaraan wij, als omwonenden hechten, waarden die onze gasten, onze geachte toeristen en wij eilanders zo waarderen en koesteren.

Dit gebied, gelegen aan het Werelderfgoed De Waddenzee, zó bepalend voor het aanzicht van het dorp West-Terschelling, meent men te mogen aantasten. Het eigendomsrecht is een groot goed, maar ook eigenaren dienen zich aan te passen aan de heersende gevoelens van bewoners en gasten en respect te hebben voor de omgeving. De bewoners van Terschelling in grote majoriteit wensen daar géén hoogbouw, géén massale bouw, in welke uitvoering dan ook, de gemeenteraad wenst dit ook niet, evenals B&W ( zij stellen met de rug tegen de muur aan te staan), ook onze gasten willen dit absoluut niet, tevens zijn er de afgelopen decennia vele nieuwe regels geformuleerd en besluiten genomen om de landschappelijke kwaliteit op ons eiland ( natuur en toerisme in overeenstemming brengen ) te vergroten en te waarborgen en dan maken wij dit anno 2015 mee. Een bizarre situatie!


Gelet hierop had de gemeente dit gebied in het nieuwe Bestemmingsplan moeten opnemen, door R. Gorter is hierom gevraagd, de toenmalige wethouder R.O., dhr. J. Spanjer, heeft dit om hem moverende redenen ontraden (wij moeten naar die reden raden!) en wij zitten nu met de gebakken peren. De gezamenlijke buren hebben besloten deze Omgevingsvergunning opnieuw aan te vechten bij de Rechtbank, ook wij gaan naar de Rechtbank, want het is ook de wens van al onze tienduizenden sympathisanten (onze gasten) om alles in het werk te stellen, de kwaliteit van het gebied te waarborgen. Alle ons ten dienste staande rechtsmiddelen zullen helaas opnieuw moeten worden aangewend.We proberen optimistisch te blijven, de warmte van Kerstmis 2015 vervult misschien ook de bestuurders van Segesta om een gebaar naar het eiland Terschelling te maken.

Het is nooit te laat om in positieve zin te veranderen. Maak kleinschalige bouw overeenkomstig de wensen van de buren mogelijk. Dat betekent intrekking van het bouwplan 5 bedrijfsunits of verkoop van de grond aan belangstellenden, die kleinschalige bouw wel mogelijk willen maken.


Aan allen die ons door dik en dun steunen, dank voor Uw support, Uw indringende en opbouwende kritieken om Terschelling en met name het Groene Strand, zo gaaf als mogelijk te houden. Wij, de bewoners aan / om het Groene Strand zullen ook in 2016 met Uw warme steun, alles uit de kast halen om tot een fatsoenlijke, passende oplossing te komen. Het liefst hadden wij dit in samenwerking met het gemeentebestuur van Terschelling gedaan en niet tegenover ons gezien bij de verdere rechtsgang. Het is daarvoor nog niet te laat, wat ons omwonenden betreft.


Geluk en goede gezondheid in 2016 en dat U weer volop mag en kunt genieten op en van ons prachtige eiland Terschelling.

Datum: 24-04-2015


Beste vrienden.

Het wordt weer tijd om jullie bij te praten, ik heb in Groningen getracht namens de buren, een voorlopige voorziening aan te vragen, tegen de bouwplannen (5 bedrijfsunits en een bedrijventerrein aan het Groene Strand) van Segesta, de Rechter heeft ons gehoord en géén voorlopige voorziening afgegeven, omdat Segesta aldaar heeft toegezegd tijdens de beroepsperiode géén bouwwerkzaamheden uit te voeren en dat is wat wij wilden. Dit is opgenomen in de uitspraak. Op 21 mei 2015 om 14.00 uur dient ons eerste beroep bij de commissie van Advies aan B&W over deze dramatische ontwikkeling, Segesta wil bouwen en heeft inmiddels een Omgevingsvergunning verkregen van de FUMO (milieudienst Friesland, die nu ook voor de gemeente Terschelling Bestemmingsplannen toetst) in Grou, wij menen dat er door de FUMO onzorgvuldig is getoetst, tevens menen wij dat er op grond van de nieuwe vigerende planologie sedert 2012 op een andere wijze met deze aanvraag voor een Omgevingsvergunning getoetst had moeten worden, aangezien er nu getoetst is aan een gedateerd partieel Bestemmingsplan en de overheden voor dit gebied gelegen aan het Wereld Erfgoed “De Waddenzee” nieuwe beschermende planologie hebben ontwikkeld. U ziet wij zitten niet stil, we zijn ontzettend blij met Uw steun op onze site, tevens hebben tienduizenden mensen gereageerd op Facebook, ook Frits Wester die Terschelling een warm hart toedraagt heeft ons via zijn Twitter account weer gesteund. Aangezien er een “loflied” van de betonboeren uit Alkmaar in de Terschellinger stond, heb ik nog eens een resumé gemaakt van wat er werkelijk is gebeurd, ook U heeft recht op deze informatie.


Ik las in de Terschellinger nr:1527 d.d. 16-4-2015 een artikel van Segesta, omdat daar veel halve waarheden en leugens in staan, wil ik daarop reageren. “ Reactie Segesta op rechterlijke uitspraak “. Allereerst de vetgedrukte kop tekst “ Naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzieningen Rechter d.d. 20-3-2015, inzake een aangespannen kortgeding voor een voorlopige voorziening, voor de omgevingsvergunning voor het B&Y terrein, acht Segesta het juist om partijen middels dit persbericht te informeren. De voorlopige voorziening is overigens door de Rechter afgewezen”.


Aangezien de buren van Oud-West (omgeving B&Y terrein) partij zijn om hun woon- en leefomgeving te beschermen, partij zijn om in dat gebied een fatsoenlijke, passende, kleinschalige afsluiting van de bebouwing van ons bijzondere dorp te realiseren, partij zijn in de strijd (helaas kan ik het niet mooier maken) tegen de bedrijfsleiding van Segesta, die helaas bij voortduren met plannen komen en kwamen in de afgelopen 7 jaren, die een directe bedreiging van het aanzicht van het prachtige dorp West-Terschelling zijn, partij zijn in het beoordelen van bouwwerken die qua grootte en hoogte en constructie totaal niet passen in het dorpsbeeld van West-Terschelling en totaal niet passen in het aanzicht nabij Wadden en Duingebied, partij zijn om de levensader van onze samenleving, het toerisme mee te beschermen, Terschelling is géén Zandvoort, géén Scheveningen, dit eiland biedt haar gasten rust en ruimte, prachtige natuur en mooie vergezichten, onze gasten zitten echt niet te wachten op grote betonconstructies aan het Groene Strand. Onze gasten hebben ons in de afgelopen jaren via onze site “helpterschelling.nl” met tienduizenden reacties met raad en daad bij gestaan, via face-book en twitter zijn ook nog vele tienduizenden positieve reacties binnen gekomen om ons te steunen in een fatsoenlijke kleinschalige ontwikkeling van dit gebied. Daarom waren (en zijn) de buren partij in het verzoek aan de Rechtbank Groningen om een voorlopige voorziening te treffen tegen de voorgenomen nieuwe bouwplannen van Segesta aan de Zwarteweg en het Groene Strand. De intentie van dit verzoek was en is géén uitvoering van deze bouwplannen op korte/lange termijn, bouwplannen die de vestiging van een nieuw bedrijventerrein met 5 grote en hoge bedrijfsunits (15 meter hoog), ongeveer 1200m², met bedrijfsvestigingen waarover wij op géén enkele wijze geïnformeerd zijn, alleen de mededeling dat er huurders waren. De aanvang van dit bouwvoornemen wilden wij opgeschort zien, tot dat het volledige democratische beroepsproces is doorlopen, met als uiteindelijk doel te komen tot afwijzing van deze omgevingsvergunning en de daaruit voortvloeiende bouwwerkzaamheden. Deze afschuwelijke bouwplannen passen niet in de planologie van dat gebied en zijn een enorme aantasting van het woon- en leefklimaat. Helaas zijn wij gedwongen om naar de Rechter te gaan, aangezien de FUMO namens de gemeente Terschelling toetst en vergunning verleent, tijdens de aanvraag door Segesta was de FUMO nagenoeg niet in staat om op de juiste wijze te toetsen (bron: oud-deskundigen/toetsers), de deskundigen die de gemeente Terschelling had aangeleverd om de zaak goed op te starten waren niet meer aanwezig. In deze overgangsperiode van de FUMO bracht Segesta zijn plan in, je kunt het slim noemen, maar in feite is het misselijk makend. Onze intentie was dus het voorkomen van de aanvang van de bouw, gestoeld op een manke omgevingsvergunning. De edelachtbare Rechter mw. mr. Visser was zéér wijs, zij hoorde de partijen goed aan en nadat Segesta had gesteld dat er géén bouwplannen uitgevoerd zouden worden(daar stelden ze ook dat er nog géén huurders waren) , tijdens de perioden van beroep was de angel dus uit het probleem en was er dus géén voorlopige voorziening nodig, vandaar!.


Nu de “beeldvorming” door Segesta.

Segesta- Schimmig en géén enkele steun Terschellinger aanzicht. De “beeldvorming” bevat veel halve waarheden en leugens. In 2002 komen “partijen” (?) overeen om het huidige bedrijventerrein te ontwikkelen tot een woonlocatie met 24 wooneenheden, helaas was er ook toen géén enkele mogelijkheid om middels inspraak tot een fatsoenlijke inrichting te komen. Er worden dus partijen genoemd, welke dit waren, is ons onbekend, echter de omwonenden en onze buur Paviljoen “De Walvis” zijn nimmer gehoord! Er werd een partieel BP Groene Strand ontwikkeld om deze bouw mogelijk te maken. Aangezien bouwvolume, ligging en aanzicht, alsmede de hoogte een aanfluiting waren, werd er beroep aangetekend. De hoogte konden we toen niet bestrijden, echter er waren andere bezwaren, die uiteindelijk bij de Raad van State gehoor vonden, dit bouwplan kon niet in deze vorm. Daarna vernietigde Gedeputeerde Staten van Friesland het plan, de gemeente Terschelling trok het in, einde verhaal. Na een uitnodiging bij GS Friesland, bij de gedeputeerde wijlen mw. Andriesen werd de wens uitgesproken om in dat gebied te komen tot passende woningbouw, gelet op de omgeving, met inspraak van de omwonenden en het Paviljoen “De Walvis”. Na geklungel van een woningcorporatie, die ook aan projectontwikkeling wilde doen (we hebben in Nederland gezien, wat dat heeft gekost) kwam een periode van aftasting. In 2007 kwam de directeur/eigenaar van Segesta in beeld en kocht de grond. Dit bedrijf nam de planontwikkeling voortvarend ter hand, ondanks een goede relatie tussen Segesta en de wethouder RO vonden de plannen door grote weerstand van omwonenden, andere Terschellingers en vele buitenstaanders géén genade, zoals eerder afgesproken moest er woningbouw komen en een passende kleinschalige ontwikkeling. De buren zijn ook toen nimmer door Segesta benaderd, het bedrijf had ook toen al lak aan gemaakte afspraken en ze preekten net als nu alleen hun eigen geloof. Deze kwestie was mede oorzaak van het exit van de wethouder RO. In 2010 en 2011 probeert Segesta haar plannen in een nieuw jasje opnieuw te realiseren, wederom hebben ze een goede relatie met de nieuwe wethouder RO. Niets werd geschuwd om aan het Groene Strand een groot en hoog appartementencomplex te realiseren, ook nu weer géén fraai complex. De wethouder vond dat het Paviljoen “De Walvis” maar moest wijken, gewoon oprotten , alsof een verplaatsing dieper de natuur in zo maar geregeld kon worden, de regelgeving is zéér streng. Tevens waren de kosten van een eventuele verplaatsing hoog, die kosten moesten natuurlijk maar door de eigenaars van “De Walvis” gedragen worden! Gelukkig waren de krachten op Terschelling en elders om dit te voorkomen, zéér groot. In 2012 kwamen de betonboeren met nog grotere en hogere plannen voor appartementenbouw, wij mochten zelfs “meedenken” , uiteraard in het geheim. We hebben onze ideeën ingebracht, vergezeld van een architect brachten we een passend plan in, niet de 44 appartementen in hoogbouw zoals voorgesteld door Segesta, dan moet je in die omgeving ook nog 66 parkeerplaatsen creëren. In het complex was aan de voorkant ook nog een multifunctionele ruimte, waarschijnlijk voor een horeca gelegenheid. Dit complex zou voor een behoorlijke ontwrichting van ons woon- en leefklimaat hebben gezorgd en het aanzicht van West-Terschelling enorm beschadigd hebben. Toen wij onze ideeën presenteerden en kritiek op de Segesta plannen gaven was de boot aan, wat wij wel niet dachten, kritiek op hun plannen en een voorstel tot een fatsoenlijke planontwikkeling op hun grond, dit werd einde oefening. De wethouder zou dit varkentje wel even wassen met de gemeenteraad, zo vertelde hij intimi. Vanaf dat moment hebben wij alle krachten gebundeld, Terschelling en Nederland laten zien en horen wat hier speelde, dat is U allen nog wel bekend, door Uw geweldige steun, werkelijk uit alle delen van Nederland konden wij een vuist maken, om deze ellende te keren. Doordat tienduizenden mensen met liefde voor Terschelling hun afkeuring lieten blijken van deze plannen, zijn wij erin geslaagd om ook onze gemeenteraad te overtuigen van de ernstige nadelen van dit plan. De gemeenteraad die in meerderheid aldaar woningbouw wilde, besloot begin 2014 met algemene stemmen dat dit soort plannen op die plek niet wenselijk waren. Wij zijn de gemeenteraad ontzettend dankbaar voor deze beslissing. Wij moeten nu met elkaar besluiten dat op die prachtige plaats beslist géén bedrijvencomplex moet komen. Het ware gezicht van Segesta is inmiddels wel heel duidelijk geworden, tevens vissen ze graag in troebel water, ze hebben géén respect voor deze omgeving en ook niet voor ons eiland. Hun plannen zijn door de gemeenschap en de gemeente niet geaccepteerd, toegestoken handen om er iets fatsoenlijks van te maken, werden afgewezen, nu de druiven zuur zijn, komen ze met hun laatste drukmiddel, een bedrijvencomplex waar niemand op zit te wachten, waarvan de omgevingsvergunning strijdig is met de planologische inzichten, die vigerend zijn sedert 2012, wij zullen trachten dit via de daartoe dienende instituten aan te vechten. Dan zijn er ook nog pogingen tot aankoop van het terrein, diverse partijen zijn hier mee bezig. Ook de eigenaren van Paviljoen “De Walvis” c.s. hebben via de makelaar A. van Keulen getracht het terrein aan te kopen, dit is schriftelijk geschied, toen het bod uiteindelijk werd afgewezen, werd Segesta gevraagd, noem dan U prijs, dit antwoord moet nog steeds komen. De stelling: “ Er is door géén enkele partij gereageerd” is een leugen. Segesta heeft zich vertild aan ons eiland met zijn weerbare bewoners, zij zijn misschien gewend om hun dictaten op te kunnen leggen, dat is hier gelukkig niet gelukt, tevens hebben wij een gemeenteraad die goede beslissingen durft te nemen, beslissingen die het aanzien van Terschelling hoog houden.


Het Groene Strand, Baai Dellewal en Terschelling Gas(t)vrij , de eilanders tonen enorm veel inzet om de pracht van dit eiland te behouden, een goede Saeck, we blijven strijden, samen met onze gasten voor een eiland waar we trots op zijn.


Allen hartelijk dank voor Uw prachtige berichten en voorzetten, het geeft ons de energie om voor dat mooie gebied te strijden.

Datum: 28-02-2015


Ze hebben nog niets geleerd bij Segesta, weer een rampenplan op het Groene Strand.

Lieve mensen, geweldige supporters van ons mooie eiland en het prachtige Groene Strand ( 13.663 supporters, alleen al op de site, tienduizenden op Twitter en Facebook, mede enthousiast geworden door kanjers als Frits Wester, Hessel en vele anderen ). Helaas beste mensen, we moeten jullie weer bijpraten, we hebben jullie nog steeds nodig, het houdt niet op!


Weten jullie het nog, op 4-9-2013 ( het lijkt wel gisteren) schreef ik aan jullie allen, we hebben nieuws, Goed Nieuws, de gemeenteraad van Terschelling wil passende laagbouw in harmonie met de omgeving, het zag er Zonnig uit. Op 25-2-2014 nam de voltallige gemeenteraad een unaniem formeel besluit, in een motie aangegeven door Christa Oosterbaan (PvdA) waarin gesteld werd dat er op het voormalige B&Y terrein woningen en eventueel een culturele bestemming moest komen, was de euforie groot. De cultuur bestemming was /is een Omniversum, ingericht als een rondgang door de wordingsgeschiedenis van Terschelling en de historie, een slechtweer voorziening pur sang voor onze gasten en uiteraard de eilanders.


De toekomst van dit prachtige gebied, gelegen naast ons oude waardevolle dorpsgebied met daarin het paviljoen De Walvis, rust- en genotspunt voor duizenden, leek verzekerd! Nu was de gemeente aan zet om middels een voorbereidingsbesluit tot een nieuw “Postzegel” bestemmingsplan de kwaliteit aldaar definitief vast te leggen. En wij, wat hebben wij al die tijd gedaan, we hebben geprobeerd de grond (+/- 3300m²) aan te kopen van Segesta middels een makelaar. Segesta, de projectontwikkelaar uit Alkmaar, die onze en Uw wensen voor een fatsoenlijke ontwikkeling aan het Groene Strand niet wilde begrijpen, het ethisch denken was en is daar nog niet doorgedrongen, bleef moeilijk doen. Wij boden € 900.000,= voor aankoop van dat stukje grond. Helaas, we bleven bot vangen, Segesta had en heeft nog steeds een andere insteek, het herstel van het terrein en de fatsoenlijke inrichting van dit sterk verwaarloosde stukje grond wilden ze niet steunen, we hebben alles geprobeerd, zelfs een verzoek van ons om op eigen kosten het terrein te schonen, teneinde het aanzicht te verfraaien kon hun medewerking niet krijgen!


Ook de gemeente Terschelling liet het afweten, véél gepraat maar géén daden, terwijl de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing een éclatant succes werd voor de partijen die onze inzet steunden. Géén actie dus vanuit de gemeente Terschelling om een Voorbereidingsbesluit te treffen dat het gebied veilig zou stellen met een fatsoenlijke herinrichting, een fraaie afronding van het dorp West-Terschelling, het visitekaartje bij aankomst van de veerboten. De “betonnen aasgieren” roken hun kans, Segesta diende op 9 juli 2014 (09-07-2014) direct na Oerol een vergunning in voor herstel van een nieuw bedrijventerrein met 5 grote bedrijfsunits op het voormalige B&Y terrein, een bedrijvencomplex 1200m² groot en maximaal 14,5 meter hoog! Dit complex wordt dus gerealiseerd op een gedateerd partieel bestemmingsplan, waar dus nog steeds maar raak geknoeid mag worden, bijna alles is daar nog mogelijk, zelfs petro-chemische activiteiten, dit bestemmingsplannetje is helaas nog steeds vigerend!


Een golf van afgrijzen en ongeloof ging en gaat door de lokale gemeenschap, dit kan toch niet waar zijn, hebben de directie en de grootaandeelhouder van Segesta er niets van geleerd, niets begrepen van het nieuwe ruimtelijk denken op plaatsen gelegen aan de boorden van het Werelderfgoed de Waddenzee, niets geleerd van de tienduizenden mensen die hun protest lieten horen en zien tegen de hoogbouwplannen en de verstening van die prachtige omgeving, nee beste mensen ze hebben er totaal niets van opgestoken, ze denken nog steeds dat hun euro’s regeren, dat zij hier de dienst uitmaken, getuige de realiteit van deze aanvraag om daar een nieuw bedrijventerrein in te richten met 5 grote, hoge bedrijfsunits waarin nagenoeg alles gevestigd mag worden.


De FUMO, gesteund door het college van B&W, speciaal de verantwoordelijke wethouder Vergunningen steunt deze plannen van harte, daardoor is het mogelijk geworden dat de FUMO een Omgevingsvergunning voor dit rampzalige plan heeft afgegeven. Hoe bestaat het, dat in 2015 op een eiland gelegen in één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, nee van de Wereld, getuige de status van Werelderfgoed van de Waddenzee, dat aldaar een projectontwikkelaar uit Alkmaar, Segesta, met een bedrijfsfilosofie die hier totaal niet past, die niet meer past in de hedendaagse samenleving, die totaal niet past op Terschelling, eiland van rust, ruimte, prachtige gebieden en vergezichten!, zo’n wangedrocht aldaar wil en kan bouwen.


Beste vrienden, hebben wij hier dan niets tegen gedaan, integendeel we hebben alles uit de kast gehaald om via democratische weg het tij te keren. We hebben getracht Segesta over de streep te halen om aan ons te verkopen, we hebben een charme offensief gevoerd, zeer tegen de zin van velen. We hebben alles geprobeerd bij de Gemeente Terschelling om deze zaak ten goede te keren, echter helaas daarvoor moet je bestuurders hebben met liefde voor het eiland. De verantwoordelijke wethouder vergunningen, die elders in Friesland woont, gespeend van enige kennis over dit eiland en met nog minder gevoel voor de werkelijke waarden die hier behoren te heersen heeft ons op geen enkele manier geholpen, een babbelbox zonder inhoud en gevoel voor de werkelijke waarden en noden van dit schitterende eiland.


Er is nu dus een omgevingsvergunning verleent voor dit miserabele bedrijvencomplex. Niemand weet wat erin gevestigd gaat worden! Een bedrijventerrein dat een gezwel is in dit prachtige gebied, een gezwel gelegen aan ons waardevolle dorpsgebied, ons woon- en leefklimaat, aan onze duinen, aan de Waddenzee, dit is een schande, ‘hoe is dit mogelijk’ was de uitspraak van een top functionaris van Unesco! Wij moeten de strijd weer aangaan!


Allereerst hebben we een bezwaarschrift tegen deze plannen ingediend bij het College van B&W, gelijktijdig hebben we een verzoek tot een Voorlopige Voorziening ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, een verzoek aan de rechter om tot schorsing van de aanvang van de bouwwerkzaamheden te besluiten.


Wij hebben uw hulp weer dringend nodig, blijf ons steunen in de strijd tegen lieden die alleen maar voor het grote geld gaan, gebruik de kracht van het woord, laten we ze proberen te overtuigen van het fatsoenlijke denken, laten we ze weer trachten respect bij te brengen voor Terschelling. Wij allen willen een herinrichting daar in harmonie met de omgeving, wij willen aldaar een fatsoenlijk leefklimaat, wij willen dat U de omgeving met blijdschap beziet. Wij laten ons niet ringeloren door ‘aasgieren’. Wij zullen u blijven informeren en hopen dat wij door het mobiliseren van het vrije woord kunnen voorkomen dat het Groene Strand, het aanzicht van Terschelling dat dus niet mag worden verknoeid bij aankomst van de veerboot naar Terschelling uw oog mag blijven strelen. De bedreigingen voor ons prachtige eiland zijn talrijk, het Groene strand, de Baai Dellewal, mogelijke gasboringen enzovoorts. Er is niets veilig voor de horken die in hun jacht op het grote geld daarvoor ons eiland willen verkwanselen. Wij zullen dit met hart en ziel bestrijden, u en wij, met elkaar!

Datum: 04-09-2013


Beste Vrienden,

Er is nieuws, goed nieuws, we zijn er nog stil van! Alhoewel géén nieuws, goed nieuws is, een oud gezegde zijn we nu blij. We hebben alweer geruime tijd niets van ons laten horen, maar we zijn wel vol energie doorgegaan, om één van de mooiste plekjes van Terschelling bij eventuele herinrichting te behoeden voor verstening.


Deze plek, U allen, onze fantastische supporters wel bekend, het Groene Strand, met het voormalige bedrijventerrein B & Y, naast het niet minder bekende Paviljoen “De Walvis “ gelegen, willen wij beschermen, tegen aldaar volstrekt niet passende bebouwing.


We willen dit terrein graag aankopen en terug geven aan de natuur en als zodanig weer oorspronkelijk inrichten, zand, helm en biestarwegras. Wij zijn alleen al op onze site met ruim 12.000 supporters ( eilanders en duizenden en duizenden gasten) een enorme belangrijke groep, als we allen € 100,= de man /vrouw schenken, kunnen we het aankopen en terug geven aan de natuur, de wens is natuurlijk de vader van mijn gedachte(n).

Maar, misschien voelt U er toch iets voor!


En nu het goede nieuws waar we nog steeds stil van zijn. De gemeenteraad van Terschelling heeft in de raadsvergadering van 25 februari 2014, unaniem besloten om het voormalige bedrijventerrein te herbestemmen. Het terrein mag nu ingericht worden met woningen, woningen die qua schaalgrootte en uitstraling volledig passen in de oude dorpsomgeving, met een mogelijke culturele bebouwingsmogelijkheid.


De woningen moeten dus passen in de omgeving (beeldkwaliteit aldaar) en gebouwd worden met respect voor vigerende wets-en regelgeving en uitspraken van Raad van State, die de uitstraling van Paviljoen “De Walvis” garanderen, dus rust, ruimte en natuurlijk gezelligheid voor ons allen. Wij zijn ongelooflijk blij en wij zijn trots op onze raadsleden, die dit besluit unaniem mogelijk hebben gemaakt.

Waardering voor ons prachtige eiland, door een fatsoenlijke inrichting mogelijk te maken, of nog mooier, terug naar de natuur. De raad heeft respect getoond aan U allen, onze gasten, aan ons prachtige eiland en aan ons bewoners.


Wij danken U allen wederom voor Uw niet aflatende steun, we gaan door, tot horens en tot ziens, steeds met de vinger aan de pols. Zij die waken, slapen niet.


Richard Gorter

Datum: 04-09-2013


Beste Vrienden,

We hebben nieuws, waar U allen en ook wij naar toe hebben gewerkt en wat nu in zicht komt, door een aangenomen motie door de gemeenteraad van Terschelling. U allen, genieters van ons prachtige eiland Terschelling met uw geweldige, opbouwende steun op onze site voor een ontwikkeling van het terrein (voormalig B&Y bedrijventerrein), die u en wij, eilanders, wensen, namelijk passende laagbouw, krijgen we nu zicht op deze ontwikkeling. Wij zijn met uw steun voortdurend bezig geweest om aan het Groene Strand een passende beeldkwaliteit te realiseren, een beeldkwaliteitsplan dat rekening houdt met de omgeving, laagbouw in het aangrenzende oude, fraaie dorpsdeel en met respect voor het aangrenzende duingebied en onze schitterende vlakte de Noordsvaarder en last but not least de ligging aan het Werelderfgoed de Waddenzee.


Een beeldkwaliteitsplan dat met de vigerende regelgeving vanuit de provincie voor Waddenzee en Waddeneilanden, de basis moet worden voor een bestemmingsplan (partieel) voor het braakliggende voormalig B&Y terrein. Een bestemmingsplan waarin de omwonenden en bewoners van Terschelling, onze toeristen en al onze gasten die van rust en stilte genieten en willen genieten vanaf het paviljoen de Walvis en de prachtige omgeving van dat paviljoen die nu behouden blijft, zich volledig in kunnen vinden. Wij hebben alle raadsfracties benaderd en zij wilden allen meewerken, (één raadslid had reserves, hij wilde zijn wethouder steunen) doch het raadslid Mevr. Christa Oosterbaan heeft met een motie het voortouw genomen, gesteund door alle aanwezige raadsleden om het bovenstaande in te dienen en daarvan voor 1 december 2013 uitvoering te eisen, ‘hulde aan Christa!’ Tevens dient de troep op het terrein, onveilige bouwrestanten enz. voor 1 december 2013 geruimd te worden (sanering).


Tot zover ons nieuws, blijf ons steunen om dit werkelijk mogelijk te maken!

Datum: 11-08-2013Lieve vrienden en eilandgasten, ons Groene strand, ons mooie dorp West Terschelling met zijn prachtige skyline, waar een projectontwikkelaar nog steeds probeert ons prachtige dorpsaanzicht te verminken met beton en bakstenen, ook nu schijnen ze weer een plan te hebben gelanceerd.Ik loop op de Noordsvaarder, lekker weer, jagende wolken, nu en dan zon, u kent en herkent dit beeld wel, met een stevige Westenwind in de rug, loop ik langs de vloedlijn, het is opkomend water en springtij richting ons dorp West Terschelling, met de Walvis als aanlooppunt. Ik denk na over de laatste plannen van Segesta, de projectontwikkelaar die het steeds maar weer probeert, ze hebben niets geleerd van al jullie geweldige commentaren, 12395 steunbetuigingen alleen al op onze site ‘Help Terschelling’, ze hebben niets willen aannemen van onze inzet om het voormalige bedrijventerrein B&Y op een juiste en verantwoorde manier in te richten. Wat zijn dat voor mensen, die Segesta leiden, telkens weer duiken ze hier op met weer en kleine verandering in de plannen, terwijl ze nu toch wel moeten weten dat hier geen hoogbouw hoort.We hebben ze gevraagd de grond te verkopen voor een fatsoenlijke prijs en dat we nog steeds open staan voor een gesprek.We hebben ze meerdere malen gevraagd de rotzooi, sloopafval enz. op te ruimen, het is daar gevaarlijk voor onze jeugd of voor wie dan ook, afgezien van de troosteloze aanblik die het u, onze gasten en ons eilanders biedt, echter, ook daar hebben ze geen boodschap aan, dat is denk ik hun stijl, druk blijven uitoefenen, dit noemen we Verantwoord Ondernemen, ook het College B&W der gemeente Terschelling gemaand, met info aan de raadsleden, tot op heden weinig actie, ook deze gemeente is er echt voor de burger en gasten.Als er niet geruimd wordt, gaan we maar naar de rechter. Het probleem op Terschelling ligt bij de Wethouder van Ruimtelijke Ordening, die, gesteund door zijn fractievoorzitter het plan nog steeds schijnt te willen doorzetten. Hij weet en ook onze nieuwe interim burgemeester weet dat er bijzondere plannen ontwikkeld worden voor het Groene Strand, echter, hij bewijst ons lippendienst en gaat rustig door met Segesta, hoe is dit mogelijk! Deze wethouder en zijn fractievoorzitter passen niet in ons normbesef, ze hebben geen begrip voor uw en onze waarden, terugtreden zou ze sieren, ook voor het gezichtsbehoud van hun eigen partij, voor de ellende escaleert. Ze in maart 2014 politiek afstraffen is te laat.Helaas, nog steeds geen goede berichten te melden, echter, wij blijven strijden, met uw steun op de site, met de tienduizenden anderen die ons steunen, met de politieke steun die we verkrijgen moet het toch lukken om een passende inrichting en een schitterende skyline met overgang naar het duingebied te creëren. Segesta hoort op Terschelling niet meer thuis!, met dergelijk plannen.

Datum: 12-04-2013

Beste Buren, lieve mensen op Terschelling en in Nederland,

Het wordt weer tijd, de hoogste tijd om op te lijnen en jullie allen te informeren over de laatste ontwikkelingen. We dachten en hoopten dat de wens van de meerderheid van onze eilander gemeenschap en van U allen geachte mede-eilanders om dit prachtige gebied aan het Groene Strand te behouden tegen kortzichtige investeerders die met bouwplannen kwamen/komen, waartegen gigantisch veel weerstand is ontstaan, ook doorgedrongen zou zijn bij het college van B&W Terschelling!


Helaas, de wethouder Ruimtelijke Ordening, blijft doorgaan om deze plannen op het gemeentehuis te promoten. Niemand die om Terschelling geeft zit te wachten op hoogbouw, om vervuiling van ons prachtige dorpsaanzicht door beton en baksteen en visuele beschadiging van West-Terschelling. Wij willen een totaal herstel van de oorspronkelijke waarden of duin herstel met passende woningen voor jonge mensen met een kleine portemonnee. Wij willen weer een stukje West-Terschelling herscheppen tot een fraai overgangsgebied naar duin en strand. Weg met de rotzooi die er al jaren ligt en zorgt voor onveilige situaties en herstel van natuurwaarden, eventueel ingebed met passende woningen, geen massale hoogbouwconstructies op die plaats, dat is uit den boze. U weet dat wij proberen het gebied te verwerven om de wensen van onze bewoners en gasten te realiseren. Wij hebben via een makelaar contact gezocht met de directeur van B&Y b.v., onderdeel van Segesta. Eerste reactie: wij onderzoeken alle mogelijkheden, u hoort van ons, wij hebben afgewacht. Daarna, werden we getipt onze inzet opnieuw onder de aandacht te brengen. Onze makelaar bracht nieuw contact tot stand, reactie: komt u maar met een voorstel, na voorbereiding hebben we een voorstel gedaan. Nu echter eerst wat informatie over het reilen en zeilen van onze lokale bestuurscultuur. Nederland is een democratie, gemeenten hebben democratisch gekozen vertegenwoordigers die onze gemeenschap dienen. Wet en regelgeving dienen dit proces te sturen en te waarborgen, de gemeentewet, de wet Openbaarheid van bestuur, de wet Ruimtelijke Ordening om maar enkele wetten te noemen, dienen mede om uitvoering te geven aan fatsoenlijk bestuur en een passende inrichting van een gebied en hier dus ons eiland.


Omdat Terschelling net als de andere Waddeneilanden gelegen is aan het Werelderfgoed de Waddenzee gelden er voor ons eiland en haar bewoners nog meer waarborgen om deze kwaliteit op hoog niveau te waarborgen. Dit is, ondanks vele uitspraken van ons bestuurscollege hoe goed ze het met ons voor hebben, niet de dagelijkse praktijk gebleken, dat realiseren wij burgers ons helaas maar al te goed, de weerstand groeit zienderogen. In gewoon Nederlands uitgesproken: wij worden belazerd! Het democratisch gehalte van het bestuur op het eiland Terschelling zakt onrustbarend, veel beslissingen, vooral de beslissingen die de eilander gemeenschap niet wenst, worden via besloten bijeenkomsten besproken en probeert men zo te regelen, fractieberaad moet geheim blijven enz. Deze vorm van besturen past niet op Terschelling, past niet in een democratie en is ook niet toegestaan, de burger dient inzage in alle processen via transparant beleid te hebben. Inspraak en gewenste uitvoering van plannen die de meerderheid der burgers verlangt is de hoeksteen van de democratie. Als beloften vanuit de gemeenteraad aan burgers niet meer worden uitgevoerd, ontstaat een vertrouwenscrisis. De huidige wethouder Ruimtelijke Ordening is er voortreffelijk in geslaagd om met zijn dubbele agenda een slecht bestuursklimaat op Terschelling te creëren en het vertrouwen in zijn besturen en in zijn persoon tot een minimum te brengen. Onze burgemeester wil en/of kan hier geen passende sturing aan geven, een integriteitsonderzoek naar de handel en wandel van de wethouder, eventueel naar hem direct dienende ambtenaren wordt wenselijk geacht. Waarom brengen wij dit onder uw aller aandacht, omdat wij weer geconfronteerd worden met misleidend beleid, met als enig doel een groep projectontwikkelaars te steunen die plannen hebben die wij op Terschelling niet willen, die onze gasten niet willen en waarvan tienduizenden gasten van ons prachtige eiland getuigenis hebben gedaan om ons te steunen.

Er leek een kentering op handen te zijn, wij hebben contact gelegd, doch zijn wederom teleurgesteld. Door informatie kwamen wij erachter dat er weer ondermaats gepoogd is de projectontwikkelaar te dienen en ons buitenspel te zetten, teneinde de verguisde plannen nieuw leven in te blazen, ik heb u allen daar eerder over geschreven, nu nog de feiten:


 • 1. Wij hebben onderhandelingscontact gelegd via onze makelaar.
 • 2. Wij werden getipt dat Segesta naar Terschelling kwam, de eilanders zijn zeer solidair en alert.
 • 3. Wij werden geïnformeerd dat er contact is geweest met de gemeente, wij zijn niet geïnformeerd.
 • 4. Wij hoorden daarna over divers niet aangekondigd overleg.
 • 5. Wij hoorden dat er een besloten bijeenkomst ten gemeentehuize op handen was voor de raadsleden, alweer besloten!
 • 6. De bijeenkomst zou op 9 april in het gemeentehuis plaatsvinden.
 • 7. Wij hebben onverwijld de gemeenteraadsleden geïnformeerd, behalve Plaatselijk Belang, de groepering waaruit de wethouder Ruimtelijke Ordening voortkomt, de fractievoorzitter van Plaatselijk Belang heeft ons eerder medegedeeld op enige informatie geen prijs meer te stellen, omdat wij deze groep en hun wethouder de spiegel hebben voorgehouden en duidelijk man en paard hebben genoemd, omdat wij belazerd waren en omdat het prachtige gebied aan het Groene Strand het waard is om voor te strijden en omdat de politiek, ook deze groepering, eerder hadden uitgesproken dat deze ontwikkeling die Segesta en de wethouder Ruimtelijke Ordening nu voorstaan ongewenst was!, waarvan dus akte.

Toch steken wij ook nog naar hen onze hand uit. Dergelijke besloten bijeenkomsten verdoezelen de waarachtige intenties van betrokkenen, dit is een degradatie van democratische waarden. Echter nog ruim 10 maanden en dan kan de kiezer dit beleid beoordelen, de afrekening volgt, want ongestraft zo’n beleid voeren kan niet!


Lieve mensen, u bent weer op de hoogte, dank voor alle steun, blijf ons uw support geven en als u instituten kent die goede doelen steunen, via de notaris kan dit ons allen helpen om deze grond terug te geven aan Terschelling, een stukje Terschellinger erfdeel. U houdt ons met uw fantastische steun scherp, wij blijven strijden voor een goede oplossing die Terschelling tot eer strekt.

Datum: 14-02-2013Beroering rond bebouwing bij Groene Strand

'We accepteren daar geen hoogbouw'


Bron: Terschelling magazine, jaargang 22/2012


Op Terschelling is beroering ontstaan over de bouwplannen voor het voormalige Boersma & Ybema-terrein naast paviljoen De Walvis aan het Groene Strand. Projectontwikkelaar Segesta wil daar een appartementencomplex neerzetten. Eilanders, onder aanvoering van de eigenaren van De Walvis, zijn daar fel op tegen. Zij vrezen dat de bebouwing veel te hoog wordt. Onzin, zeggen de planmakers. De gemeente, die zijn goedkeuring aan het plan moet verlenen, zit er tussenin.De tegenstanders hebben zich verenigd in de actiegroep Help Terschelling. Zij hebben inmiddels een alternatief plan uitgedokterd: de grond terugkopen van de ontwikkelaar en er zelf acht woningen neerzetten. Blijkt die optie niet haalbaar dan willen ze de grond "teruggeven aan de natuur". "Als duizend mensen duizend euro geven, hebben we al een miljoen", zegt Richard Gorter namens Help Terschelling. "Natuurlijk zitten er tussen alle steunbetuigingen ook veel vrijblijvende. We gaan nu onderzoeken hoe groot de bereidheid onder die mensen is om echt iets aan de situatie te veranderen. Hoogbouwplannen passen niet op een eiland waar het gemeentebestuur pretendeert groen en duurzaam te zijn." Segesta beraadt zich momenteel op de situatie en onderzoekt de mogelijkheden. "We nemen het plan nog een keer onder de loep", zegt Sander Verschoor, manager Projectontwikkeling bij Segesta. "Ook het voorstel van de omwonenden om de grond van ons te kopen nemen we daarin mee. Wij sluiten onze ogen daar niet voor. Het kan ook zo zijn dat we met een alternatief plan komen. We weten het nog niet. Wij zijn ons er wel van bewust dat we op een gevoelige locatie willen ontwikkelen. En daar willen we zorgvuldig mee omgaan."'Normale woningbouw'

De commotie ontstond toen een eerste voorlopige bouwtekening bekend werd. Neeke van Dieren, John Bijlsma en Marleen Verhagen van De Walvis kwamen daartegen in opstand en kregen anderen mee. Help Terschelling werd opgericht. Volgens die actiegroep wordt de bebouwing veel te hoog. Verschoor van Segesta, spreekt dat tegen. "Het bouwplan komt niet boven het postkantoor uit", benadrukte hij afgelopen juli al in een e-mail aan de media. "Ons voorstel is conform normale woningbouw, namelijk twee lagen en een schuine kap. Een situatie die ook veel voorkomt in West-Terschelling."Teleurgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling is teleurgesteld dat er zoveel commotie is ontstaan. Ze wil op dit moment niet ingaan op de ontstane situatie en verwijzen naar een eerdere reactie. Daarin geeft het college aan dat veel mensen negatief hebben gereageerd op de tekening die geen juist beeld vormt. Bovendien zou door de actie van De Walvis het maken van een gedegen afweging nu beladen zijn, stellen B & W. Voor de actiegroep staat één ding als een paal boven water. "We accepteren daar geen hoogbouw", reageert Gorter tot slot. "Neem maar van mij aan dat wij ons uiterste best gaan doen om dat bouwplan te vernietigen."

Datum: 30-01-2013

Lieve mensen,

Wij hebben afgesproken u op de hoogte te houden en dat blijven we doen, dat mogen we ook want wij zeuren niet en met z’n allen denken we aan de werkelijke waarden van ons prachtige eiland, we denken mee, heel duidelijk.

Allereerst hebben wij, de bewoners van het ‘oude dorp’ een verzoek gericht aan het college van B&W der gemeente Terschelling, in afschrift aan alle raadsleden om nu eindelijk eens alle bouwafval resten, dus al het oppervlaktepuin te laten verwijderen, ook dit hadden we met elkaar afgesproken. De brief aan het College van B&W laten we nu ook volgen. Tot op heden, 28 januari 2013 hebben we nog niets vernomen, maar ja, het was heerlijk winterweer en de kou zal ook het beslissen ook beïnvloed hebben. Zoals u weet heeft Volkshuisvesting het woning bouwbeleid gedelegeerd aan woningcorporaties. U leest dagelijks over de ‘snelle mannen’, die allereerst aan hun eigen portemonnee gedacht hebben. We konden het allemaal lezen en zien in de actualiteitenrubrieken. Deze mannen – de directeuren, zonder 1 cent eigen risico, ‘denken groot’, denken aan masterplannen enz. Ze willen ons allemaal ‘helpen’, maar dan geen discussies meer over prachtige, gezichtsbepalende locaties als het Groene Strand, de Dellewal, enz. Hebben wij daar dan ook mee te maken, volgens onze info wel!

Op Terschelling heerst de Veste, die ons prachtige woningbestand voor een appel en een ei heeft over genomen en zij denken nu groot mee met Segesta, de projectontwikkelaar van de locatie Groene Strand, ook zij denken groot en dan vind je elkaar! U schrikt, ja dat begrijpen we, maar er staat geen Vestia, nee er staat de Veste, bekend om zijn prestatieovereenkomsten en het grote denken van zijn directeur Jan Sinke. Wij laten u nog wat lezen uit de Harlingencourant. ‘In de winkel van Sinkel is alles te koop’. Deze directeur, net als onze burgemeester bewondert onze betrokkenheid, zij vinden dat mooi, maar iets minder betrokken zou nuttig zijn. U maakt zich zorgen en ook wij, wij worden nauwelijks gehoord en volgens een raadslid die zich graag onder het uitgaande publiek mengt, hebben de raadsleden aan u geachte oud-eilanders en gewaardeerde toeristen geen enkele boodschap! Maar u en wij hebben de kwaliteit van ons dorp ‘West Terschelling’, de kwaliteit van het aanzicht van ons aller Groene Strand op de kaart gezet en hoe!

Wij behoren ons niet ongerust te maken over deze ernstige aantasting van het Groene Strand, want afgelopen zomer tijdens een schorsing van een ‘beladen’ raadsvergadering zei onze Burgemeester Visser tegen Frits Wester, Douwe Wiegman en Richard Gorter n.a.v. een opmerking van Frits Wester, ‘Jurrit dit kan je toch niet maken he, daar op dat prachtige Groene Strand’, waarop de burgemeester zei: ‘Door de massale aandacht en aversie tegen dit plan, is dit natuurlijk van de baan’, prachtige woorden, zo kennen we onze burgemeester, echter het is ‘mai siszen net te dwaen’, dus geen woorden maar daden!

Datum: 30-01-2013Terschelling moet groot denken bij woningbouw

Bron: Harlinger Courant

TERSCHELLING - Terschelling moet stoppen om bouwplannen fragmentarisch aan te pakken. Zet een streep onder de discussie over locaties als het Groene Strand en Dellewal en maak een masterplan. Dat zei directeur Jan Sinke van Winingbouwcorporatie De Veste uit Ommen vrijdagmorgen op het gemeentehuis van Terschelling. Volgens Sinke hoeft er op Terschelling geen tekort te zijn aan woningen. Nu zijn er 250 woningzoekenden, waaronder veel starters. De wachttijd bedraagt zes tot acht jaar


Sinke hekelde de rekenmethode die de provincie Fryslân hanteert om het woningcontingent voor Terschelling vast te stellen. Die pakt volgens hem voor het eiland ongunstig uit omdat de situatie er anders is dan in de rest van de provincie. "Via een andere methodiek is door ons aangetoond dat er voor Terschelling geen sprake is van krimp. Vanwege een andere bevolkingssamenstelling vindt er groei plaats. Nu niet bouwen werkt leegloop op termijn juist in de hand."


De directeur van De Veste was op Terschelling om een prestatieovereenkomst met de gemeente te ondertekenen. Hij erkende dat er in het begin veel argwaan was over de fusie met de eilander woningstichting Pierre Louis en de overname van het woningbestand van 450 woningen. "Op het toewijzingsbeleid en onze visie op zelfaangebrachte voorzieningen is veel kritiek geweest. Maar binnen twee jaar ligt het tevredenheidscijfer van de Terschellinger huurders al boven die van menige gemeente in Overijssel." Sinke zei met bewondering te hebben gezien hoe groot de betrokkenheid van de eilander politiek is bij de sociale huisvesting. "Dat is mooi, maar iets minder zou nuttig zijn."


Afgesproken is dat De Veste de komende jaren op West-Terschelling zeventig huur- en koopwoningen gaat bouwen. Aan de bouwplannen voor een campus voor studenten van het maritiem instituut wordt al hard gewerkt. In totaal wordt ruim dertig miljoen euro geïnvesteerd. Voor alle projecten moet de gemeente voor de grond zorgen.


"Wij willen Terschelling graag verder helpen", zei Jan Sinke. "Voeg de vijf to zes beschikbare bouwlocaties aan elkaar en in een of twee vergaderingen zijn we er uit."

Datum: 27-01-2013

Van: R.Gorter c.s., West-Terschelling, 3-01-2013


Aan: college B&W gemeente Terschelling


Onderwerp: Sloop en afvoer van bebouwingsresten op Voormalig B&Y terrein


Aan het college van B&W gemeente Terschelling.

Geachte College,

Ondergetekende R. Gorter wil U verzoeken om het voormalige bouwterrein B&Y, gelegen aan de zwarte weg te West-Terschelling op te schonen.
Na heel veel verzoeken richt ik mij tot U.
Om- en aanwonende willen verbetering van de huidige, gevaarlijke, weinig fraaie situatie.
Wij willen dat alle muurresten, dak resten, enz. worden neergehaald en dat het puin wordt afgevoerd, opdat een ‘’ schoon oppervlak’’ overblijft.
Bodemreiniging word door ons nu nog niet aangevraagd.
Wij hebben bij een lokale ondernemer, opgave van destructie en afvoer opgevraagd, de kosten bedragen 10.000 Euro all in.
U kent onze zienswijze m.b.t onze woon- en leef omgeving, welzijn, welstand en veiligheid zijn onze prioriteiten.
Deze zienswijze kunnen wij in ons bestemmingsplan ook terug zien, dus rekenen wij op Uw spoedige medewerking.
Mocht de ruiming een financieel knelpunt opleveren met tijdsdruk als gevolg, dan zijn wij eventueel tot voorfinanciering bereid zodat U in de eventuele last onder dwangsom procedure niet gehinderd wordt, om tot snelle uitvoering van ons verzoek over te gaan.
Wij zijn voornemens alle raadsleden een kopie van dit schrijven aan te bieden.
Rest mij Uw college een dienstbaar en goed 2013 toe te wensen.


Hoogachtend,
R.Gorter
Willem Barentskade 2
8881 BC-West-Terschelling

Datum: 06-01-2013

Lieve mensen,


Het jaar 2013 is inmiddels op gang gekomen, wij wensen U allen een voorspoedig en gezond 2013 toe, voor onze eilandgasten in 2013 veel zon en veel vakantie genoegens. Tevens spreken wij onze grote dank aan U allen uit voor Uw warme, duidelijke steun aan onze "strijd" tegen de absurde bouwplannen van Segesta in ons dorp West-Terschelling. Wij hopen met Uw overweldigende steun voor onze actie om op Terschelling en in het bijzonder West-Terschelling, de bouwplannen van Segesta aan het groene strand te voorkomen.

Wij hopen ook dat wij met elkaar deze plannen kunnen omzetten in een passende bebouwing aldaar of dat wij een fraaie afronding van het duingebied nabij het dorp kunnen realiseren. U heeft ons massaal gesteund op onze internetsite staat de teller nu op 11.627. Ook hebben tienduizenden op Facebook en op Twitter onze actie gesteund, fantastisch ! Zonder Uw geweldige steun hadden wij hier op West-Terschelling reeds lang in de problemen gezeten.

Hoe is nu de stand van zaken, officieel is er nog rust, U weet het wel, men beraadt zich, echter via onze bronnen weten wij dat men bezig is de plannen toch door te zetten. Wij voorzien dus helaas weer "strijd" om deze prachtige locatie gaaf in te richten, zullen wij er dus weer voluit voor moeten gaan, dan doen we, dat beloven wij U. U en wij willen ook een spoedige oppervlakte reiniging van het Segesta terrein, de gevaarlijke bouwrestanten neerhalen en al het aanwezige puin afvoeren, dus het terrein veiliger maken en visueel weer aantrekkelijk maken.

Gelukkig heeft de eigenaar van de Walvis het onveilige terrein aan de zeezijde afgeschermd. Wij zijn hier nu mee bezig en U hoort daarover spoedig van ons. Blijf ons steunen want Eendracht maakt Macht, U weet het, wij weten het de verloedering gaat stap voor stap, met zijn allen kunnen wij dit fraaie gebied optimaal conserveren. Wij blijven Alert, U toch ook, hartelijk dank.

Datum: 21-09-2012

Uitzending omroep MAX

Datum: 10-09-2012


Op Terschelling is grote commotie ontstaan over de bouw van een appartementencomplex bij paviljoen de Walvis. Menigeen kent dit plekje omdat het een ideale wachtplaats is voor de boot. Je kunt er heerlijk genieten van de ondergaande zon.


De grond rondom het paviljoen is opgekocht door een projectontwikkelaar en die wil er een groot appartementencomplex bouwen. De plaatselijke bevolking ziet het niet zitten en heeft plannen om gezamelijk de grond op te kopen.


Fleur is op Terschelling en praat met zanger en kroegbaas Hessel en andere eilandbewoners.


Uitzending bekijken bij Omroep MAX


Eilanders op de bres voor kustlijn (SBS 6 - Hart van Nederland)

Datum: 10-09-2012


Bewoners en liefhebbers van het Friese Waddeneiland Terschelling zijn massaal tegen de plannen voor een appartementencomplex aan de aankomstkust van hun eiland. Met ruim 10.000 ingezamelde handtekeningen, particuliere donaties en fondsenwerving willen ze het stuk land waarop de nieuwbouw moet verrijzen, kopen van projectontwikkelaar Segesta en ‘teruggeven aan de natuur’.


Uitzending bekijken bij Hart van Nederland

Datum: 17-09-2012

Lieve mensen,


Ik loop graag op de Noordvaarder, een prachtig deel van ons eiland Terschelling, als ik om de West, Zuidwest ga, ligt het eiland Vlieland in mijn zicht en na een half uur lopen begint de Engelshoek in beeld te komen, ik loop daar graag met afgaand tij, zo’n 1 a 1 ½ uur voor laagwater, je krijgt dan een geweldig zicht op de zandbanken, als je op een van de aldaar gelegen duintoppen zit. En dan dat onbeschrijflijke gevoel van ruimte, waardoor ook je gevoel voor tijd lijkt te vervagen. Het is een voorrecht om hier te mogen lopen en zitten, duizenden vakantiegangers komen naar Terschelling om dit ook te ervaren, genieten heeft een andere dimensie gekregen. Je leeft hier een ander leven, je tempo verandert, je versnelling gaat automatisch lager door de rust en de ruimte van deze ongelooflijk mooie omgeving.


Op mijn weg terug naar het dorp, zie je weer die geweldige vlakte, in de verte in het Noorden en Noordoosten de strandduinen met hun geweldige dynamiek en hun blanke overstuivende koppen, in het Oosten het indrukwekkende duingebied, daarachter de unieke baai en ons dorp West-Terschelling, nog steeds een fraai gezicht als je op het strand loopt. Dit geweldige duingebied is tijdens WO II ernstig beschadigd door de ‘bezetter’, Staatsbosbeheer probeert het duingebied weer te herstellen, ook wij proberen daaraan mee te werken. Boven onze duinen de Toer, de vuurtoren Brandaris, onvergetelijk beschreven door Piet Kaspers en ook nooit vergeten in de gedichten van Tiny van Noord-Bos, Terschellinger dichters.


Dit prachtige beeld, die ons eilanders en onze gasten zo’n onbeschrijflijk gevoel van schoonheid, rust en ruimte geeft, het gevoel van ruimte, dat we direct ervaren als we de Willem Barentszkade verlaten en langs het huis van de familie Klaas en Foekje Tot gaan, richting strand en/of het rustieke paviljoen ‘de Walvis’ mag absoluut niet aangetast worden!


Aldaar geen hoogbouw, geen foeilelijke ‘confectie’ bouw, geen veelheid aan lelijke, aldaar niet passende appartementen, doch een bescheiden, bij de dorpsomgeving passende bouw, een fraaie afronding van ons dorp, met veel ruimte voor de natuur. Een algehele teruggave aan de natuur, herstel van ons schitterende duingebied, dat is natuurlijk de oplossing, daarvoor gaan we!, we hebben het al eerder aangegeven. Wat hebben we inmiddels gedaan, we hebben een makelaar gezocht, die namens ons contact heeft gezocht met Segesta, hij heeft aangegeven dat wij de grond willen kopen, bij de projectontwikkelaar liggen alle opties nog open, ook verkoop!, we staan genoteerd.


U heeft met ons, met een geweldige inbreng gestalte gegeven aan het veranderen van inzicht bij de gemeenteraad van Terschelling, zodat wanhoop over de foeilelijke hoogbouw/appartementenbouw is omgeslagen in hoop om dat gebied te herinrichten met respect voor de natuur, de bewoners en de gehele omgeving. In dat gebied van rust en stilte geen tientallen appartementen en tientallen extra auto’s, daar zitten wij en u, onze gasten niet op te wachten. Dat laat u achter als u op de veerboot naar Terschelling stapt, dan wil u in ‘ons leven’ stappen, een gevoelsleven beheerst door rust vanuit onze weldadige ruimte!, dat willen wij behouden en dat wil u ook behouden.


Wij hebben al eerder aangegeven dat de wethouder R.O. deze foeilelijke appartementen in hoogbouw, nimmer van een positief advies had mogen voorzien, omdat ze strijdig zijn met het gemeentelijk beleid en tegen de wensen van de bewoners c.q. de eigenaren van ‘de Walvis’ ingaan. Tevens wist de projectontwikkelaar Segesta dat ze met dit project in een mijnenveld stapten, ze kenden de eerdere dossiers, doch de toenmalige wethouder R.O., meende dit wel te kunnen regelen voor Segesta, uiteraard geen fraai staaltje van onafhankelijk denken en handelen, wij werden toen al belazerd!


Nog even de feiten die ook ‘gemakshalve’ door onze huidige wethouder R.O. met zijn dubbele agenda en anderen ten gemeentehuize zijn vergeten, vele gemeenteraadsleden hebben deze stukken niet eens gelezen, getuige hun uitspraken.


Punt 1. Door de gemeente Terschelling is aan de planoloog, het bureau Vijn gevraagd een planologisch advies voor herinrichting van het voormalig bedrijventerrein B&Y, nu ‘crisisterrein Segesta’, te maken, de opdracht bestond uit een advies gelet op alle van belang zijnde punten, te noemen valt: de natuur, de woonomgeving, de verstoringen op deze omgeving en de van belang zijnde regelgeving. De seniormedewerker van het bureau Vijn, gedetacheerd op Terschelling, heeft zijn opdracht vervuld en een goed stuk afgeleverd, hiermee kon gemeentelijk beleid gemaakt worden. (Wij zijn hierover geïnformeerd!) Dit stuk paste niet in het beleidsvoornemen van de toenmalige wethouder R.O. en het overige college, het stuk werd onderin de lade gedeponeerd, het werd geen beleidsstuk. Met dit rapport kon en kan de projectontwikkelaar geen kant op, einde verhaal? Nee, nee, met behulp van een nieuwe, de huidige wethouder R.O. gaan we het weer proberen. U weet het, wij weten het, ‘de politiek moet open en eerlijk zijn’, zo ook op Terschelling!


Punt 2. De nota ‘waterfront’ West-Terschelling, het plan van Segesta is ook hier strijdig mee.


Punt 3. Het beeldkwaliteitsplan voor deze dorpsomgeving, ook hierin staat te lezen wat wel en niet passend is. Zeker niet de foeilelijke appartementenbouw en dan ook nog in hoogbouw van de projectontwikkelaar Segesta.


Onze actie was en is hard nodig, de strijd is nog steeds niet definitief gestreden. Wij danken u voor uw geweldige hulp via de website: www.helpterschelling.nl, blijf ons steunen! Wij danken Frits Wester, de media, radio en TV, de regionale nieuwsbladen en de Telegraaf en alle anderen die dit afschuwelijke bouwproject voor het voetlicht brachten. Help ons als we het mogen kopen, samen zijn we sterk, deze grond moet terug naar de natuur, terug aan Terschelling! Wij geloven in deze taak, zien deze opdracht als een eerbetoon aan moeder Natuur van ons aller prachtige eiland Terschelling.

Datum: 09-09-2012

Lieve mensen,Vanaf het uitkijkpunt "de bunker ", kijk ik over de schitterende Waddenzee "ons" Werelderfgoed, mijn blik draaiend naar het noordwesten zie ik onze prachtige Noordvaarder, al verder draaiend de machtige duinen aan de west-en noordwest kant van het dorp West-Terschelling.


Aan de voet van deze duinen het palviljoen "de Walvis" en dan de resten van de bouwing op het voormalige bedrijventerrein Boersma en Ybema en ons rustieke dorp West-Terschelling met de aloude vuurtoren Brandaris, een juweel van een monument. En dan realiseer je je hoe kwetsbaar dit gebied is, dat mensen dit moois kunnen verkrachten, ook dit prachtige dorp West- Terschelling gelegen op de parel der Noordzee-eilanden -Terschelling-, gekoesterd door velen, bezocht en bewonderd door velen, in verleden en heden, beschermd door mensen met visie en moraal, veel, heel veel hebben ze kunnen bereiken om het verval op Terschelling tegen te gaan.


Ik weet hoeveel energie dat heeft gekost, ik weet ook, waren deze mensen er niet geweest, Terschelling een heel ander aanzicht had gehad.


Dat ons eiland Terschelling niet zo uniek was en is, wij daardoor ook veel minder gasten zouden hebben, wat hier komen mensen met gevoel, hier komen mensen die nog iets zien en proeven wat elders al verknoeid is.

Stel je eens voor dat wij in dit schitterende kleinschalige dorp West-Terschelling nog meer lelijke steenhopen erbij krijgen! Dat de snelverdieners zonder enige moraal met medewerking van eilandbestuurders met gebrek aan moraal dit kunnen aantasten en verknoeien!, stel je dat toch eens voor.


Het is eerder gezegd en geschreven: "Gebrek aan moraal is het zaadje van elke ellende".

Dr. Wouter van Dieren die op menige barricade heeft gestreden voor nationaal erfgoed, schreef aan zijn nicht Neeke van Dieren van "de Walvis": "Strijd met alle middelen tegen de verloedering, want de verloedering gaat stap voor stap", voor je het weet heb je je erfdeel verkwanseld, vernietigd.


Ook het voormalig terrein B & Y mag niet de verloedering ingaan met een misselijk makende steenconstructie. Door Uw commentaar, soms buitengewone commentaren, door onze voortdurende strijd om dit gebied gaaf te houden, kwamen wij tot een slotsom om te trachten dit gebied te werven, om te trachten dit aan te kopen en terug te geven aan ons aller erfgoed Terschelling.


Naast mij zijn inmiddels een bevriend echtpaar Hans en Marijke Eelman uit Texel komen zitten, Hans is een Texelaar van statuur "burgemeester van de Razende Bol" en tientallen jaren makelaar geweest. Een echtpaar met moraal en een groot gevoel voor de Waarden op Texel en Terschelling. Zij stellen nogmaals, Richard dit moeten jullie niet laten gebeuren, handen af van dit terrein projectontwikkelaar! Probeer het te kopen en geef het terug aan de natuur van Terscheling. Laat dit unieke gebied niet verknoeien met niet passende woningen.


We gaan het proberen, onze planopzet: maandag 10 september gaat een makelaar namens ons proberen contact te leggen met de baas van Segesta. Wij willen het kopen, we hebben daartoe veel idealisten nodig die het grote doel ook zien zitten en met ons mee willen doen. U kunt digitaal reageren op onze website: www.helpterschelling.nl, uw reactie om ons financieel te steunen, verplicht u tot niets!!!


Als de planontwikkeling een positieve follow up krijgt gaan wij het plan gestalte geven middels een Stichting:" Geef het terrein B&Y terug aan de natuur". Deze Stichting wordt opgericht en gedeponeerd onder zorgvuldige controle van en bij een notaris. Wij gaan dan een derdenrekening bij die notaris openen, middels een bank die onze planopzet en ideaal wil steunen. Transparant en eerlijk werken via het daartoe geëigende instituut: het Notariaat. Wij zijn gestart met de eerste stappen, laat u ons digitaal weten of u ons steunt om dit prachtige doel - het terrein B&Y terug naar de natuur- te bereiken. Wij hopen dat de projectontwikkelaar aan u en ons wil verkopen. Voor Terschelling van onschatbare waarde, voor de projectontwikkelaar een gebaar dat ze grote, waardevolle promotie oplevert.


Help Terschelling, help mee dit unieke gebied te behouden, help ons om dit terug te geven aan de natuur van het prachtige eiland Terschelling. Uw steun, onze steun, zal gestalte krijgen in een document met daarin alle namen van degenen die dit mogelijk maken!

Datum: 02-09-2012
Terschelling is een prachtig eiland


Terschelling is een prachtig eiland, West-Terschelling, vooral het oude dorp langs de haven en aan het Groene strand / Noordsvaarder, gelegen aan een mooie baai, met haven en jachthaven is nog steeds bijzonder, een leuke afwisseling in laagbouw-huizen geeft het oude dorp sfeer, er zijn enkele dissonanten tussen  de vriendelijke huisjes, maar de tijd zal ze opruimen en dan kunnen we die plekken ook weer in stijl heroprichten.


Terschelling, het eiland, de dorpen en dorpsgemeenschappen, West-Terschelling, het eiland geeft gevoel aan bewoners en aan onze toeristen, deze prachtige compositie heeft een grote waarde, ook economisch, daar kunnen we van genieten c.q. financieel profiteren en daar is niets mis mee, zolang we maar goed met ons erfdeel omgaan en alles in balans blijft.


Zo nu en dan zijn er personen, die dat “gevoel” niet hebben en die deze compositie besmeuren, die het fijne, gezellige, dat andere gevoel als op het vasteland, waar heel veel lelijke monocultuur is, beschadigen, aantasten, met hun grootse plannen, waar niemand en dan ook niemand op zit te wachten.


Ook nu weer willen personen een stuk grond aan het Groene strand  en de Zwarte weg (een voormalig bouwbedrijf) herinrichten, groot, groter, grootst.


Gelukkig heeft daardoor, een zeer groot deel van de Terschellingers en al bijna tienduizend gasten van ons eiland, mensen die van Terschelling houden, van die heerlijke rust, de ontspanning, de sfeer, het anders zijn en voelen, actie ontketend om dit niet te laten gebeuren en we hopen, dat er naar U en ons geluisterd wordt!


Wat dan wel ? Zou het niet een schitterend idee zijn, dat wij het proberen aan te kopen, en dat wij het dan teruggeven aan de natuur van Terschelling, herstel van dat prachtige duingebied, wat een vooruitzicht !


Misschien is de projectontwikkelaar ook al tot de conclusie gekomen, dat teruggave aan de natuur van Terschelling een schitterende oplossing is!


Denkt U dat ik, dat wij dromen, ja, wij dromen over een schitterend herstel van het duingebied, denkt U met ons mee, zullen we het proberen, wij willen als U reageert hieraan gestalte geven, wij willen dit met U en voor U op poten zetten.


Zullen we het proberen, onze nek uitsteken voor zoiets gaafs, voor dit prachtige eiland Terschelling.


We horen van U, ja toch !


In het nieuws :

Friesch dagblad: Bezwaarmakers willen locatie opkopen


Datum: 25-08-2012

Vooruitziende blik


Wandelend over de Noordsvaarder kom ik de oude zeeman Cupido tegen. Ik praat met hem over Terschelling en zeg dat het toch maar fijn is dat wij hier wonen. "Fijn", zegt hij, "fijn? "Fijn is volgens Kramers zuiver, zeer goed, mooi, sierlijk, plezierig, niet groef, scherp onderscheidend.


Fijnbesnaard, fijngevoelig, fijnheid en fijntjes zijn afgeleiden daarvan. Op Terschelling gaat het er soms minder fijntjes aan toe, soms iets minder fijngevoelig. Ik mis fijnzinnigheid en heb soms het gevoel fijngewreven te worden."


We lopen rustig door. Starend over de prachtige vlakte zie ik hem denken. Ik vraag hem waarom hij zo cynisch is, wij lopen toch te genieten van een prachtig stukje Terschelling. Ik leg hem uit dat ik nergens anders zou willen wonen. "Ach", zegt de oude Cupido, "weet je waardoor het allemaal komt? Het is 2000. Ik heb kort geleden een plan gelezen, dat gaat over de jaren hierna. Dat plan is niet fijn als fijn scherp onderscheidend is."


Rustig mompelt hij verder: "Weet je wat de grote fout is in dat plan? In dat plan schrijven ze fijn met een V."


Bron: Schylger Stem, jaar 2000
Vijn: Bureau Vijn

Datum: 24-08-2012Lieve mensen,


Het wordt weer tijd om iets van ons te laten horen.


We hebben de nodige initiatieven ontplooit, o.a. richting raadsleden der gemeente Terschelling, daarvan direkt meer.


Is onze aktie op de website nog steeds nodig? Het antwoord moet helaas nog steeds met een volmondig ja worden beantwoord. Er wordt meer naar Uw en onze argumenten en bezwaren geluisterd, dat geeft hoop maar we zijn er nog niet!, helaas is de dreiging nog groot.


Vorige week vrijdag 17 augustus 2012 werd een raadsvergadering gehouden, waarin o.a. het bestemmingsplan West-Terschelling ter stemming kwam, een belangrijk bestemmingsplan, omdat daarin het gedeelte Groene Strand en Zwarte weg waarop Segesta zijn 42 appartementen in hoogbouw wil bouwen niet werd meegenomen in dit bestemmingsplan, wij hadden dat graag wel gezien.


Wij hebben via Richard Gorter een zienswijze ingebracht om in het oude dorpsgedeelte geen stedelijke bebouwing, geen woonlagen van 3 en 4 hoog te realiseren, dit is wel besproken doch niet bij stemming gesteund.


Ook hebben wij gepoogd een hoogtebeperking van 8 meter in te brengen, [nu: Wonen 1 - 8,5 meter] de hoogte van de oude woningen in het oude dorpsgedeelte, helaas ook niet gesteund, terwijl een ruime meerderheid van de Terschellinger bevolking deze zienswijze steunt. Wij beloven U dat wij beroep gaan aantekenen en hopen dat SOS die deze zienswijze ook zelf heeft ingediend, in beroep zal gaan.


Wij hebben ook "het peil" van waaruit gebouwd mag worden, diepgaand besproken / c.q. aangegeven bij de leden der gemeenteraad/gemeentebestuur. U heeft er al over kunnen lezen op onze site.

Mw. C. Oosterbaan, lid van de P.v.d.A. Terschelling heeft veel van onze info, zeer goed voor het voetlicht gebracht, de beantwoording door de wethouder R.O. was zwak, echter er werd niet een motie/amendement ingediend, dus wij hebben het niet in het bestemmingsplan gekregen, wij gaan echter in beroep.


Wij zijn echter wel blij met de houding van de P.v.d.A. Terschelling, die wil luisterden naar Uw en onze mening over en tergen deze verfoeilijke bouwplannen van Segesta

Ook Plaatselijk Belang Terschelling, bij monde van de voorzitter Dhr. A. Doeksen gaf aan, de Segestaplannen niet meer te steunen, wij zijn hier als eilanders blij mee en ook U die ons met duizenden en duizenden steunt, zal dit als muziek in de oren klinken.


Wij hebben nog een belangrijk item te melden, de wethouder R.O. gaf in zijn bewoording aan Mw. C. Oosterbaan aan; de eventuele inrichting van Groene Strand/Zwarteweg [oud B&Y terrein] zal niet "leunen" op het bestemmingsplan West-Terschelling, dus in een partieel bestemmingsplan worden - stedelijk aanzien - 3/4 woonlagen enz. niet als maatgevend gebruikt om dat gebied in te richten.


Dit staat al zwart op wit, toch gaan wij in beroep om oud-West-Terschelling uit de gevaren zone te halen, mede omdat het vertrouwen, behoorlijk geschonden is.

Datum: 15-08-2012

Brief Aan de leden van de gemeenteraad - gemeente Terschelling.


a.s. vrijdag 17 augustus 2012, gaat U o.a. stemmen over het [ nu nog] ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling.


U weet inmiddels hoe de omwonenden en heel veel andere eilandbewoners over hoogbouw denken, specifiek over hoogbouw aan het Groene Strand en de Zwarteweg.

 

Namens omwonenden heeft R. Gorter over de bouwhoogten enz. zienswijze 32 ingediend op het bestemmingsplan West-Terschelling. Voor projecten zoals dat van Segesta aan het Groene Strand en de Zwarteweg is geen draagvlak onder de bevolking.


Draai deze foute planologische keuze in het bestemmingsplan West-Terschelling terug. Een foute keuze terugdraaien siert U als leden der gemeenteraad , de bevolking, Uw kiezers, zal dit gedrag , beschaafd gedrag, hooglijk waarderen.


Het siert U als U zienswijze 32 in het Bestemmingsplan West-Terschelling verwoord.


Wij danken U daar voor en wensen U succes met Uw werkzaamheden voor de Terschellinger gemeenschap

Datum: 13-08-2012

Brief aan het College van B&W en de leden der gemeenteraad van de Gemeente Terschelling


Aan: het College van B&W en de leden der gemeenteraad van de Gemeente Terschelling,
Burg. van Heusdenweg 10a,Postbus 14,
8880 AA, West-Terschelling,


Van: Paviljoen De Walvis,
en namens de aan- en omwonenden voormalig B&Y terrein.
[Duinweg, Westerbuurtstraat, WB kade, Groene Strand]
p/a. Cyprianstraat 1,
8881 CR, West-Terschelling.


Geacht College van B&W en de leden der Gemeenteraad Terschelling,


Wij doen u hierbij de volgende informatie van aan- en omwonenden en de directie van “De Walvis” toekomen.


Ondergetekenden, alle woonachtig te West-Terschelling, aanwonend, danwel nabij wonend en hun bedrijf uitoefenend direct, danwel zeer nabij het voormalige bedrijventerrein B&Y, nu eigendom van Segesta, willen het volgende onder uw aandacht brengen.


 1. Zij hebben kennis genomen van de bouwplannen van Segesta.
 2. Zij zijn ernstig verontrust over de massaliteit van voorgenoemde bouwplannen op deze plek.
 3. Zij gaan voor een bescheiden opzet, mede gelet op oa. de sterk verhoogde verkeersdruk vanuit die plannen.
 4. Zij willen graag een plan, waarin de directe omgeving zich kan vinden, die tevens aansluit bij de bestaande bouw.
 5. Zij willen eerbiediging van de uitspraak van de Raad van State, waarin een ruime afstandzonering tot het paviljoen “De Walvis” is uitgesproken.
 6. Zij zien de bouwlocatie als een plek die bepalend is voor het aanzicht van het dorp West-Terschelling.
 7. Zij zien de inrichting van dit gebied als mede bepalend voor het toeristisch product Terschelling en als zeer waardevol voor het eiland Terschelling.

Met vriendelijke groeten,


Bijlsma, N.v.Dieren, M.Verhaagen, R.Gorter, J.Ybema, A.Boersma, K.Tot, R.deJong, W.Bergsma, M.Groenewold, E.Zweers, MB.Driesten, M.Vink, M.vdPol, M.Veenstra, J.Woudwijk, T.Bernardus, M.Bolderman, R.Wortel, B.Lettinga, A.de Boer, B.Epema, T.Knop, HT.BreukelvdZee, A.Menze, Y.Steensma, P.Boersma, S.Bouma, L.Lettinga. K.Lesuis, D.Verhaagen, H.Jurjens.


Het bovenstaande moge U dienen, met vriendelijke groet, R. Gorter, J. Bijlsma.

Datum: 31-07-2012
Lieve mensen


Sinds de “verrassing” van Segesta “Hoogbouw Groene Strand” en de ondernemingslust van de wethouder Ruimtelijke Ordening staan we op scherp en blijven jullie informeren. Op dinsdag 17 juli 2012 zou er een openbare raadsvergadering worden gehouden, onder Bespreekstukken punt 4. Vaststellen bestemmingsplan West.


Dit bestemmingsplan West moest eerder behandeld worden, waarom laat zich raden, echter in dit bestemmingsplan staan onderdelen zoals bouwhoogten, mogelijkheid tot stedelijke bouw, appartementen met 3 of 4 bouwlagen enz. Waarop wij een zienswijze hebben ingediend door R. Gorter om deze onderdelen eruit te halen, wij hebben dit al eerder belicht en uiteengezet, omdat een voornemen voor een partieel bestemmingsplan (zoals het Groene Strand) “leunt” op het nieuwe bestemmingsplan West.


Maak je in dit plan de weg vrij voor hoogbouw dan kan dat ook gerealiseerd worden in het partiële bestemmingsplan Groene Strand. Gelukkig maakte de voorzitter van de raad van de Gemeente Terschelling een procedurefout, waardoor de meerderheid van de raad deze datum - 17 juli 2012 - niet juist verklaarde en de vergadering werd afgeblazen. Hierdoor hebben wij wat meer tijd gekregen om nieuwe informatie aan U en de Gemeente Raadsleden te verstrekken.

Om te kunnen bouwen heeft men bouwgrond nodig (hier: voormalig bouwterrein B&Y), deze bouwgrond heeft vanaf het Groene Strand tot aan de Zwarte Weg een peilverschil van ± 4 meter, aan het Groene Strand is het peil het laagst!


Dit kan voor het hoogteaanzicht nog ernstiger gevolgen hebben! Wij leggen het U uit. In het ontwerp bestemmingsplan West-Terschelling 2012 staat op blz. 5 onder punt 47 Peil, op blz. 9 artikel 2: Wijze van meten, punt 4. De bouwhoogte van een bouwwerk.


47 Peil:

Voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de bouwhoogte van die weg ter hoogte van de hoofdingang. In andere gevallen: de gemiddelde bouwhoogte van het afgewerkte maaiveld.

Als het peil onder punt 47 punt 1 wordt nageleefd wordt de hoogte aan het Groene Strand nog hoger (max. 4 meter) en dan wordt het aangezicht aldaar nog meer verkracht. Als punt 2 wordt gebruikt - de gemiddelde bouwhoogte van het afgewerkte maaiveld - dan krijgen we ook een aanzienlijke verhoging van de totale hoogte van het bouwwerk ! Brengt ons dan wel op de vraag, wanneer is er sprake van een afgewerkt maaiveld ?? Wij moeten concluderen dat de Gemeente ook hier poogt om “speling” te krijgen op dit soort cruciale punten m.b.t. de totale bouwhoogte!


Art. 2: Wijze van meten

punt 4. De Bouwhoogte van een bouwwerk:

Van het peil (!) of het maaiveld (!) tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen (!), antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen (!).


In de toelichting voor het bouwen staat:

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
 

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
 

Dus is het peil punt feitelijk bepalend voor hoe hoog er kan worden gebouwd. Deze paragraaf is een wijziging t.o.v. het bestemmingsplan West in relatie tot de bestemmingsplannen voor de dorpen op Terschelling.

Vandaar dat we nu ook de haast begrijpen, om dit bestemmingsplan er doorheen te jagen, dan wordt het heel gemakkelijk om dit als referentiekader te gebruiken om het plan van Segesta gesteund door de wethouder Ruimtelijke Ordening in een apart (partieel) bestemmingsplannetje te gieten.

Gelukkig is de behandeling nu later en kunnen we de raadsleden nog informeren en hen om opheldering vragen !

We zijn dus, hetzij nogmaals herhaald, niet te vroeg met onze acties, we waren bijna te laat !
 

Segesta zal dus verschillende gebouwen met verschillende functies in het totaal project willen realiseren, daarom is er ok zo’n interactie met de wethouder Ruimtelijke Ordening, de Segesta plannen zijn mede bepalend geweest voor het nieuwe Bestemmingsplan West-Terschelling !

De beoogde “kelderbouw” (i.v.m. beperkende voorwaarden, zoals parkeergelegenheid, verkeersveiligheid en geen onevenredige afbreuk aan woongenot) moet er natuurlijk komen, maar er is in het bestemmingsplan een max. bouwhoogte, inclusief de kelder, ook daarom is het peil zo belangrijk ! (Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam)

Wij blijven ernstig ongerust, wij denken dus dat er weliswaar één bouwplan wordt ingediend, waarvoor dus een apart bestemmingsplannetje wordt geschreven, maar meerdere bouwwerken, met ook verschillende bestemmingen.
 

Aan het waterfront komen recreatieappartementen in meerdere gebouwen waarin een commerciële ruimte, waarschijnlijk weer een horeca gebouw en aan de dorpskant woongebouwen, daaronder komt een “kelder”, 35m x 40m= 1400m2, in de grond een gigantische kostenpost, i.v.m grondwater, afwatering duingebied en overstromingsgevaar (deels buiten dijkring !).

Wij vermoeden daarom dat er met het peil gegoocheld wordt. De definitie van een afgewerkt maaiveld, staat niet in het (nog !) ontwerp bestemmingsplan West-Terschelling, er wordt dus gepoogd “speling” te krijgen!

Ook speelt er in de ecologische rapportage “De beddenboekhouding” - het aantal logiesplaatsen - 21.500 - die niet mag worden overschreden!, om tot een vergunning te kunnen komen. De Wethouder Ruimtelijke Ordening denkt dus dat hij er planologisch wel mee weg komt, wij niet ! Er moet dus gemanipuleerd worden. In de op 29 mei vastgestelde bestemmingsplannen van de dorpen bleek dit voor sommige plannen nog een niet te overkomen obstakel, maar de Wethouder heeft inmiddels “iets” geregeld m.b.t. de “beddenboekhouding”, wij willen graag van de Wethouder weten wat hier geregeld is? Wij verwachten ook nog grondtransacties welke tot plannen zullen leiden die de beddenboekhouding nog meer belasten, dus een onafhankelijk onderzoek zal door ons verzocht worden !

Wij hebben weer getracht U nader en nog vollediger te informeren.


Bijlagen:18.1 Nadere eisen

 

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de natuurlijke waarden, de cultuurhistorische waarden, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.

Met andere woorden bij het afgeven van een vergunning moeten al deze aspecten meegenomen zijn in het eindoordeel.

In de ecologische rapportage staat het volgende uitgangspunt:


Wonen


De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor woonhuizen en daarbij behorende bijgebouwen. Het is mogelijk het wonen te combineren met de uitoefening van een vrij beroep zoals het beroep van huisarts, architect en fysiotherapeut en zijn enkele vormen van kleinschalige bedrijvigheid toegestaan. Hieraan zijn beperkende voorwaarden verbonden, zoals parkeergelegenheid moet op eigen erf gebeuren en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan woongenot, verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden. Bestaande fietsenverhuurbedrijven en bestaande (vrijstaande) recreatieverblijven op het erf zijn als zodanig bestemd.

De hoofdgebouwen moeten binnen het op de verbeelding weergegeven bouwvlak worden gebouwd. Uitbreiding van het woonhuis tot maximaal 150m2 of 20% van de bestaande oppervlakte is onder voorwaarden toegestaan. Voor bijgebouwen geldt een maximale gezamenlijke oppervlakte van 40 m2 bij recht.

Daarvan kan onder voorwaarden worden afgeweken tot een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100m2.

Onder voorwaarde kan een deel van het woonhuis worden ingericht al recreatieappartement of bed and breakfast. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het toegestane aantal logiesplaatsen volgens de beddenboekhouding (21.500) niet wordt overschreden. Ook gelden hierbij de eerder genoemde voorwaarden met betrekking tot parkeergelegenheid (op eigen erf) en geen onevenredige afbreuk aan woongenot, verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden.

Behalve dat een deel van het woonhuis kan worden gebruikt voor verblijfsrecreatie kan een woonhuis ook worden gesplitst in meer dan één woning. Voorwaarde hierbij is dat niet meer woningen mogen worden gerealiseerd dan in het woningbouwcontingent en de fasering in het Woonplan 2008 is toegestaan. Tevens geldt dat alle woningen na splitsing een minimale oppervlakte moeten hebben van 75m2.

Ook aan deze eis moet dus worden voldaan wil het tot een vergunning kunnen komen.


Voorts staat er mbt recreatie:


Recreatie


Het Structuurplan continueert ten aanzien van recreatie en toerisme het beleid van de afgelopen jaren en richt zich op het “stabiliseren” van het aantal logiesplaatsen op een niveau van circa 21.500 bedden, met een verschuiving in de richting van de meer permanente logiesvormen, zoals recreatiewoningen en -appartementen, hotels en pensions. Dit ten behoeve van een grotere spreiding over het jaar.

Dus moet ook nog eens aangetoond worden dat dit voldoet aan deze eis uit de ecologische toets.

Verandering van oude bedrijfspercelen is mogelijk, zie deze bepaling uit de ecologische toets:


Bedrijven:


De bestemming bedrijf kan bij bedrijfsbeëindiging of verplaatsing worden gewijzigd in: wonen (dit betreft de bedrijfswoning en/of bedrijfsgebouwen; herschikken van de bouwvlakken is toegestaan); agrarisch (dit betreft de vrijkomende gronden; deze mogen gebruikt worden als landbouwperceel);

Maar dan gelden dus wel weer alle hiervoor genoemde regels en voorwaarden.

Ook het volgende kwam ik tegen:

Ten gevolge van een aantal mogelijke ontwikkelingen verandert het gebruik van betreffende locatie of percelen. Dit betekent dat de uitstraling van licht en geluid naar de omgeving kan wijzigen. Ook gedurende de aanlegfase kunnen deze aspecten tijdelijk toenemen. Veel diersoorten zijn hiervoor gevoelig. Wonen, werken recreëren gaan samen met menselijke aanwezigheid. Ook dit is een factor die verstoring bij diersoorten kan veroorzaken.

En dit is weer zo’n punt dat nadrukkelijk dient te worden betrokken bij de afwegingen.


Jurisprudentie

LJN: BV1460, Rechtbank Amsterdam, AWB 11/4255 BESTPL

Rechtsgebied: Bestuursrecht overig

Datum uitspraak: 23/12/2011

Datum publicatie: 20/01/2012

Soort procedure:Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:


Uitleg van de definitie “peil” in de planvoorschriften. De definitie sluit niet uit dat hoger wordt gebouwd dan door verweerder is beoogd. Uitgegaan moet worden van de ophoging ter plaatse van de voordeur. Dat een ophoging alleen zou zijn toegestaan als daarvoor een objectieve noodzaak bestaat volgt niet uit de planvoorschriften en evenmin uit de door verweerder aangehaalde jurisprudentie.


Vindplaats(en):


Rechtspraak.nl

Dit is de meest recente waarbij gesteld wordt dat door het niet heel duidelijk omschrijven van het begrip “peil” het mogelijk is eerst op te hogen en van daar het z.g. “peilpunt” te bepalen. Dit is dus waar jullie bang voor zijn. De rechtbank zegt in dit vonnis dat de Raad in het bestemmingsplan dit veel beter had moeten omschrijven.
 

Dit wetende is het des te belangrijker dat de Raad bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan dat alsnog heel goed vastlegt!!

Lees de hele uitspraak maar, er zijn vele overeenkomsten!!

Er staan ook in de jurisprudentie wel voorbeelden dat het College wel terecht het peil heeft gehanteerd omdat het dus goed is omschreven in het bestemmingsplan.

Je kunt een en ander nakijken in Rechtspraak, Google maar “peil” bij bouwbesluiten en je komt er wel op terecht.

Datum: 27-07-2012

EenVandaag: Rel over skyline Terschelling


sitestat

Een braakliggend stukje land op Terschelling zorgt al jaren voor strijd op het eiland.Het gaat om het voormalig B&Y terrein, naast paviljoen De Walvis in West-Terschelling, dat vlak naast de haven van het eiland ligt.


Eigenaar van het stuk land is Segesta. Zij hebben een plan ingediend om op het terrein recreatiewoningen en woningen voor eilanders te realiseren. Alleen de eigenaren van de Walvis zijn het niet eens met het ontwerp en zijn een online petetie gestart, die al snel door duizenden mensen is getekend. Zij vinden het ontwerp niet passen in de skyline van Terschelling..

Datum: 18-07-2012
God looked around his planet, he saw an open space, he then created his beautiful Island Terschelling.Wordt het aanzicht van het Groene Strand verkracht!?


Al jaren strijden bewoners van West-Terschelling en de eigenaar van de Walvis voor een fatsoenlijke inrichting van het voormalige B&Y terrein, gelegen aan de Zwarte weg en het Groene Strand, aan de voet van een prachtig duingebied. De inrichting van dit terrein bepaalt in grote mate het aanzicht van het dorp West-Terschelling. Wij pleiten voor een invulling met vrijstaande woningen in laagbouw, daardoor blijft het aanzicht, de z.g. skyline prachtig en zijn deze woningen in overeenstemming met de overheersende laagbouw op West, functioneel, fatsoenlijk en niet verstorend op de prachtige omgeving. Wij zijn gedwongen om deze strijd tegen de foeilelijke bouwplannen van Segesta (appartementen in hoogbouw) aan te gaan omdat de gemeente en met name de wethouder R.O. Jort Spanjer, dit lelijke plan met een groot volume, omarmt en steunt! Er zal en er moet aldaar een appartementencomplex (42 appartementen) tot 14 m. hoog gerealiseerd worden, voorzien van een commerciële ruimte, moet in de commerciële ruimte weer een horecabedrijf gevestigd worden? Moet de druk op dit woongebied opgevoerd worden?!

Terschelling – parel der Waddeneilanden – gelegen aan de Noordzee en de Waddenzee, de Waddenzee met de status Werelderfgoed, de status van het gehele gebied scoort heel goed, een grote biodiversiteit. Het Groene Strand, de schitterende Noordsvaarder, het fraaie aanliggende duingebied, deze compositie is uniek! De eilandbewoners en onze gasten krijgen hier ook een unieke beleving, dit mag niet verkracht worden door een projectontwikkelaar, help Terschelling, steun ons door de plannen van Segesta massaal af te wijzen, bezoek onze website: www.helpterschelling.nl, hierop publiceren wij alles wat U moet weten, ook geven wij daar een eigen bouwplan in laagbouw weer, 8 mooie woningen, vergezeld van een Stiko (Stichting ‘kostenonderzoek’), waaruit een rendement van 8 a 10% blijkt!, zeker te laag voor de ‘echte ondernemers’ van Segesta. Wij hebben getracht dit gebied mee te nemen in het ontwerp bestemmingsplan West-Terschelling, dat zeer binnenkort in de gemeenteraad in stemming wordt gebracht, dit werd afgewezen, terwijl wij vanaf 2009 hierop hebben aangedrongen, belangrijk gegeven was ook de raadscommissie van begin juli 2009, waarin toen het plan van Segesta van tafel werd geveegd, een meerderheid van de raad eiste zelfs dat het College van B&W zich niet langer met de planvorming bemoeid! Het officiële commentaar van de gemeente met betrekking tot de locatie B&Y. Gemeente: ‘vanwege de complexiteit van deze locatie en het ontbreken van een door een ieder aanvaarde stedenbouwkundige inrichting er van, is besloten dit terrein via een zelfstandige procedure te voorzien van een specifieke planologische regeling (waarvan akte, geachte lezers). Was er inmiddels wel volledig overeenstemming over de inrichting van het gebied, dan had het terrein in dit bestemmingsplan meegenomen kunnen worden! (Hier gaat de gemeente in de fout, want er was een meerderheid in de raad voor woningbouw in laagbouw!) Omdat die overeenstemming er nog niet is, wil de gemeente het bestemmingsplan voor het gehele dorp niet opzadelen met een discussie over dit specifieke terrein. Voor de inrichting daarvoor zal een apart bestemmingsplan worden opgesteld. (Apart bestemmingsplan hoort daar niet thuis, al meer dan 15 jaar geeft de raad, G.S. en de omwonenden aan dat zij aldaar geen hotel, geen appartementenhotel, geen hoogbouw, doch fatsoenlijke woningbouw wensen, passend in de omgeving!)


Namens de omwonenden heeft R. Gorter een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan West-Terschelling, zienswijze 32. De bewoners hebben in deze zienswijze aangegeven dat zij in het dorp, specifiek het oude dorpsgebied, geen hoogbouw wensen, hoogtebeperking tot ten hoogste 8 meter. Tevens de woorden ‘stedelijk’ en ‘enigszins stedelijk’ te schrappen ‘complexgewijze bebouwing’ en ‘bouwen in drie’ incidenteel 4 bouwlagen te schrappen. Een soortgelijke zienswijze bleek ook door de Stichting SOS ingediend. Deze zienswijzen werden door de wethouder R.O. – dhr. Jort Spanjer negatief afgedaan, we zullen nu moeten afwachten hoe de raad hiermee omgaat, in de aanstaande behandeling. Een partieel bestemmingsplan ‘leunt’ op het grote bestemmingplan, dus kunnen we onze borst wel nat maken, gezien de ontwikkelingen aan het Groene Strand door Segesta met de volledige steun van Wethouder Jort Spanjer. Wij duiken nog even in de historie en het gedrag van onze gemeente (lees: voorstellen B&W, enz.) Eind 90 jaren wil een projectontwikkelaar op zijn B&Y terrein een appartementencomplex bouwen, grote commotie! In 2002 werd een partieel bestemmingsplan Groene Strand, toch door de gemeenteraad en provincie goedgekeurd.


Dit plan werd aangevochten door omwonenden in de persoon van R. Gorter en door de eigenaar van het ‘Paviljoen de Walvis’ bij de Raad van State en vervolgens vernietigd, daarop werd het bestemmingsplan in 2004 officieel door G.S. vernietigd. Gedeputeerde wijlen Mw. Andriesen stelde naar aanleiding van opmerkingen door Gorter, we moeten hier woningbouw overeenkomend met de omgeving plannen, de gemeente heeft er niets mee gedaan. Verzoeken om sanering van het terrein door omwonenden, er is niet aan gedaan! Tot er in het jaar 2006 weer een begin werd gemaakt van ondermaats broddelwerk. Een af geserveerde, herplaatste gemeenteambtenaar, vrij van alle beslommeringen werd wethouder, namens Plaatselijk Belang, nou dat heeft Plaatselijk Belang geweten, uiteindelijk werd hij ook daar af geserveerd, maar een spoor aan planologische ellende was het gevolg, ook voor het B&Y terrein werd planvorming voorzien. Projectontwikkelaar Segesta uit Alkmaar kocht het terrein – Dhr. Appelman van Segesta en de wethouder R.O. konden het samen goed vinden en bouwplannen op de locatie Groene Strand werden ontwikkeld, wederom grote commotie! De eigenaar van de Walvis werd weer onder druk gezet, het bedrijf moest maar opschuiven, verder het natuurgebied in en het liefst weggewerkt in duin! Niet meewerken zou consequenties hebben, zo doen we dat in Nederland en dus ook op Terschelling met een ondernemende wethouder.


In juli 2009 werd het plan door een meerderheid van de raad van tafel geveegd, het raadsvoorstel werd inderdaad afgedaan als “broddelwerk” en een warrig stuk waarin met afstandsnormen wordt gerommeld’, spoedig daarna werd de ‘rommelende wethouder’ af geserveerd’. De projectontwikkelaar Segesta dreigde met juridische acties, daar zijn ze sterk in, lees daarover meer op onze site. Bij de laatste discussie in de raad over het plan in juni 2010 werd het Segesta duidelijk hoe de verhoudingen liggen! Het raadslid T. de Jong, nu wethouder namens de PvdA, stelde op 10 juli 2009 in de Harlingen Courant: ‘het College van B&W moet nu stoppen met plannen die de raad en de eilandbewoners niet wensen’. Wethouder Jort Spanjer stelde op 21 januari 2011: ‘Segesta en ‘de Walvis’ (over de burgers, de omwonenden werd helemaal niet gesproken) moeten eerst maar tot een vergelijk komen voordat de ambtenaren er weer tijd insteken en het College opnieuw zijn nek uitsteekt (eerdere opdracht van de raad)’.


Het is inmiddels wel duidelijk dat horeca en woningen zo vlak naast elkaar zich niet verdragen. (Over de bewoners werd weer niet gerept.) De partijprogramma’s van PvdA en Plaatselijk Belang spreken ook boekdelen, verdwijnen nu echter achter de horizon! In juni 2011 werden we plotseling door wethouder Spanjer uitgenodigd, voor planontwikkeling aan het Groene Strand onder geheimhouding. In de commissie zaten: Staatsbosbeheer – Dhr. Herman Brink districtshoofd Friese Waddeneilanden, Mw. Tamara Bok – SBB (SBB is eigenaar van de grond van ‘de Walvis’ en aanliggende duinen), Dhr. Bijlsma, mede eigenaar Walvis, Dhr. R. Gorter namens de omwonenden van het gebied, een 3-tal heren van Segesta, W.O. de architect en onafhankelijk voorzitter – Dhr. J. Spanjer wethouder R.O. Wethouder Jort Spanjer opende de bijeenkomst, hij stelde o.a. dat hij door Segesta was gevraagd of hij ook een goede architect kende, daardoor had hij zijn vriend Dick Kerste aanbevolen, die dus ook aanwezig was. Dhr. R. Gorter heeft hiervoor een opmerking geplaatst, hij hoopt dat dit de onafhankelijke positie van de Wethouder niet zou schaden. In september 2011: planpresentatie Segesta, 42 app. in hoogbouw, door ons afgekeurd. Partijen zouden samen naar een aanvaardbare oplossing zoeken. Overigens werden hier even 22 appartementen onder het wooncontingent geplaatst, terwijl een particulier niet één wooncontingent kan verkrijgen! November 2011: plan Segesta, nagenoeg onveranderd: 42 appartementen, wij een plan voor 8 woningen, passend in de omgeving, voorzien van een Stiko. Toen bleek de ware inzet van wethouder Jort Spanjer, wat dachten wij wel niet om op een terrein van Segesta zo’n plan te ontwikkelen. Toen barstte de bom!, deze wethouder had zich geheel vereenzelvigd met de Segesta projectontwikkelaar. Kunt u zich het doemscenario voorstellen, hij was ingepakt door de mannen van Segesta, evenals zijn voorganger, de hele ellende begon weer opnieuw! Zoals Huges, directeur van Segesta stelde: een ondernemer gaat door! Toen kregen we te horen dat de zoon van wethouder Jort Spanjer voor de architect D. Kerste werkt, die de plannen voor Segesta maakt, de cirkel was rond. Juni 2012 planpresentatie van Segesta, een foeilelijk appartementencomplex in hoogbouw, wij wezen dat met onze architect af, gaven commentaar en wilden graag dat onze architect s ’avonds ook bij de besloten commissie vergadering van de raad, naast de Segesta architect onze zienswijze mocht geven op het plan, helaas was er voor ons geen plaats, zo gaat dat toch in de democratie met een ‘onafhankelijke’ wethouder.


Na deze besloten vergadering hebben wij informatie gevraagd, standpunt fracties enz., wij waren niet gerustgesteld! Na informatie van SBB (een betrokken deskundige) waarbij R. Gorter verslag gaf van bevindingen (informatie raadsleden) stelde genoemde deskundige, de wethouder is de mening toegedaan dat er een raadsmeerderheid is voor zijn plan, planologisch zijn er geen bezwaren, dus zou hij de plannen onverwijld op gang brengen. Na deze schoffering van ons burgers der gemeente, schoffering van de eigenaar Walvis voor al zijn inzet en medewerking, hebben wij besloten u om hulp te vragen, middels onze website: www.helpterschelling.nl Er zijn mensen die denken dat het meevalt, nee, wij worden belazerd en hebben uw hulp echt nodig, misschien begrijpt de raad dan waar het werkelijk om draait. Reclameblokken bij Rederij Doeksen, persbulletins van Segesta, foute schetsen, dit alles dient om dat foeilelijke plan er door te halen, wij geven echter niet op.


Beste Terschellingers, deze boodschap aan u allen is helaas nodig, beste gasten van Terschelling blijf ons ook steunen en zorg ervoor dat uw prachtige locatie ‘de Walvis’ om in alle rust te kunnen genieten en te kunnen ontspannen door deze projectontwikkelaar niet de vernieling in gaat. En het aanzicht van ons dorp door ons en door u gewaarborgd blijft!

Datum: 15-07-2012
Ons schetsplan d.d. november 2011


Wij hebben altijd meegedacht om dit prachtige gebied, het rust- en ontspanningspunt "de Walvis", de woonomgeving en het aanzicht van ons dorp gaaf te houden. Hierbij ons idee van planinrichting voormalig terrein B&Y (Segesta), bekend bij bewoners, de Wethouder en Segesta, getekend door een gerenommeerd architect, mooie woningen, 8,5 meter hoog.


Zo zouden wij het graag willen zien, zo moet het toch !?


Download het schetsplan

Datum: 15-07-2012
Lieve mensen,


Gelezen: een tweet van de PvdA.
Onze benadering is helaas wel juist, ook niet voorbarig, wij waren bijna te laat! Tendentieus zijn wij ook niet. En dan de opmerking; smakeloos, smakeloos en niet gepast is het gedrag van de wethouder. Wij, de bewoners in de directe omgeving en de eigenaar van de Walvis zijn echt geschoffeerd, smakeloos. We weten allemaal hoe de planvorming tot stand hoort te komen.


Idee -uitwerking idee- bespreking idee met direct belanghebbenden - bespreking met alle om- en aanwonenden, waarbij ook planologische toetsing - i.g.v. overeenstemming kan een voorbereidingsbesluit worden getroffen enz. Deze gehele democratische weg is totaal gefrustreerd.


U bent nu nogmaals geïnformeerd, hoe het niet moet, maar helaas wel is gebeurd. Overigens kunnen wij ons niet voorstellen dat de PvdA dit plan blijft steunen en dat Wethouder de Jong, die nog steeds ons respect geniet, mee zal werken om de plannen van Segesta er door te drukken.

Datum: 12-07-2012
In de Terschellinger nr. 1283 hebben we een persbericht van B&W Terschelling kunnen lezen!


We weten nu nogmaals dat B&W het aanzicht van West-Terschelling met 42 appartementen en hoogbouw willen verknoeien. We brengen onze wethouders nog even voor het voetlicht:

 

Friesch Dagblad vrijdag 21 januari 2011


"Spanjer vindt dat Segesta en De Walvis eerst maar tot een vergelijk moeten komen voordat de ambtenaren er weer tijd insteken en het college opnieuw zijn nek uitsteekt. "Het is inmiddels wel duidelijk dat horeca en woningen zo vlak naast elkaar zich niet verdragen."


Wethouder Teun de Jong, in de H. Courant van 10-07-2009


"Teun de Jong (PvdA) vond dat het college nu moet stoppen plannen aan te dragen die de raad en het eiland kennelijk niet willen. "Een groot bouwvolume staat op gespannen voet met de omgeving. Dat moet na al die jaren de les zijn."


Wij stellen als bewoners en als eigenaren van de Walvis dat wij fatsoenlijke laagbouw op het voormalige B&Y terrein willen en geen ontsierende hoogbouw zoals Segesta wil. Over de troep op het Segesta terrein en de rotzooi nabij de Walvis. Wij als bewoners en de Walvis in het bijzonder vragen en schreven herhaaldelijk om de toestand fatsoenlijk te maken, echter de gemeente doet niets en Segesta uiteraard ook niet.

Lieve mensen bij het Segesta hoogbouwplan moet ook nog 1650m2 parkeerruimte komen!

Datum: 12-07-2012In de Terschellinger nr. 1283 Donderdag 12 junli 2012


Zien en lezen we in de kop "Veel commotie over bouwplannen Groene Strand." Inderdaad veel commotie lieve lezers en daar gaan we nog even op in, ons verhaal, onze illustraties zijn de enig juiste, dat hebben we ook al eerder verteld, mocht er iets veranderen dan informeren wij U allen direct.

Overigens hebben we al 36.000 bezoekers op onze site en 7800 tegenstemmers. Gemeente Terschelling (lees B & W) en Segesta hebben in de Terschellinger hun persberichten gelanceerd, helaas weer onjuiste informatie en een misleidende illustratie, daar hebben we U al eerder over geïnformeerd. We stellen onze juiste illustratie nog even tegenover de onjuiste misleidende Segasta illustratie, dan weet U genoeg.


Aantal stemmen

27547

Nieuw in het dossier

Inderdaad beste mensen (eilanders en gasten), het is zover, onze strijd om het aanzicht van West-Terschelling, de leefbaarheid van onze Westhoek en de sfeer van het Groene Strand, met als kers op de taart het paviljoen de Walvis, ligt nu in de rode gevaren zone. Wij hebben alles uit de kast gehaald om deze nutteloze aantasting van een prachtig stuk Terschelling te voorkomen. Wij hebben het “in stilte” gedaan, want dat werkt zo goed en is zo fatsoenlijk, want de waarheid vertellen is helaas hard (en dat moet helaas meestal keihard gebracht worden) en dat hebben wij gedaan, in stilte, met zienswijzen enz., netjes dus, want anders ben je een hufter, wel “heel netjes” zijn wij nu in de hoek getrapt. Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.