Help Terschelling !

In de pers

Datum: 06-10-2012

Lieve mensen,


In ons laatste bericht schreef ik o.a. over hoopvolle signalen, echter tot nu toe geen enkel duidelijk signaal vanuit het college B & W Terschelling, dat het geknoei met appartementen in hoogbouw, alsmede de massaliteit van het appartementencomplex aldaar niet getolereerd wordt.

Zo een bericht zou onze ernstige ongerustheid weg nemen, wij moeten dus alert blijven ! We laten U in vogelvlucht nog eens de artikelen zien waaruit helaas blijkt hoe de projectontwikkelaar Segesta denkt en meent te moeten handelen, daar worden wij niet happy van en daar is Terschelling , de natuur en het aanzicht van het dorp niet mee gebaat.

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken.

Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Datum: 21-09-2012

Uitzending omroep MAX

Datum: 10-09-2012


Op Terschelling is grote commotie ontstaan over de bouw van een appartementencomplex bij paviljoen de Walvis. Menigeen kent dit plekje omdat het een ideale wachtplaats is voor de boot. Je kunt er heerlijk genieten van de ondergaande zon.


De grond rondom het paviljoen is opgekocht door een projectontwikkelaar en die wil er een groot appartementencomplex bouwen. De plaatselijke bevolking ziet het niet zitten en heeft plannen om gezamelijk de grond op te kopen.


Fleur is op Terschelling en praat met zanger en kroegbaas Hessel en andere eilandbewoners.


Uitzending bekijken bij Omroep MAX


Eilanders op de bres voor kustlijn (SBS 6 - Hart van Nederland)

Datum: 10-09-2012


Bewoners en liefhebbers van het Friese Waddeneiland Terschelling zijn massaal tegen de plannen voor een appartementencomplex aan de aankomstkust van hun eiland. Met ruim 10.000 ingezamelde handtekeningen, particuliere donaties en fondsenwerving willen ze het stuk land waarop de nieuwbouw moet verrijzen, kopen van projectontwikkelaar Segesta en ‘teruggeven aan de natuur’.


Uitzending bekijken bij Hart van Nederland

Datum: 27-07-2012

EenVandaag: Rel over skyline Terschelling


sitestat

Een braakliggend stukje land op Terschelling zorgt al jaren voor strijd op het eiland.Het gaat om het voormalig B&Y terrein, naast paviljoen De Walvis in West-Terschelling, dat vlak naast de haven van het eiland ligt.


Eigenaar van het stuk land is Segesta. Zij hebben een plan ingediend om op het terrein recreatiewoningen en woningen voor eilanders te realiseren. Alleen de eigenaren van de Walvis zijn het niet eens met het ontwerp en zijn een online petetie gestart, die al snel door duizenden mensen is getekend. Zij vinden het ontwerp niet passen in de skyline van Terschelling..

Datum: 12-07-2012
In de Terschellinger nr. 1283 hebben we een persbericht van B&W Terschelling kunnen lezen!


We weten nu nogmaals dat B&W het aanzicht van West-Terschelling met 42 appartementen en hoogbouw willen verknoeien. We brengen onze wethouders nog even voor het voetlicht:

 

Friesch Dagblad vrijdag 21 januari 2011


"Spanjer vindt dat Segesta en De Walvis eerst maar tot een vergelijk moeten komen voordat de ambtenaren er weer tijd insteken en het college opnieuw zijn nek uitsteekt. "Het is inmiddels wel duidelijk dat horeca en woningen zo vlak naast elkaar zich niet verdragen."


Wethouder Teun de Jong, in de H. Courant van 10-07-2009


"Teun de Jong (PvdA) vond dat het college nu moet stoppen plannen aan te dragen die de raad en het eiland kennelijk niet willen. "Een groot bouwvolume staat op gespannen voet met de omgeving. Dat moet na al die jaren de les zijn."


Wij stellen als bewoners en als eigenaren van de Walvis dat wij fatsoenlijke laagbouw op het voormalige B&Y terrein willen en geen ontsierende hoogbouw zoals Segesta wil. Over de troep op het Segesta terrein en de rotzooi nabij de Walvis. Wij als bewoners en de Walvis in het bijzonder vragen en schreven herhaaldelijk om de toestand fatsoenlijk te maken, echter de gemeente doet niets en Segesta uiteraard ook niet.

Lieve mensen bij het Segesta hoogbouwplan moet ook nog 1650m2 parkeerruimte komen!

Datum: 12-07-2012In de Terschellinger nr. 1283 Donderdag 12 junli 2012


Zien en lezen we in de kop "Veel commotie over bouwplannen Groene Strand." Inderdaad veel commotie lieve lezers en daar gaan we nog even op in, ons verhaal, onze illustraties zijn de enig juiste, dat hebben we ook al eerder verteld, mocht er iets veranderen dan informeren wij U allen direct.

Overigens hebben we al 36.000 bezoekers op onze site en 7800 tegenstemmers. Gemeente Terschelling (lees B & W) en Segesta hebben in de Terschellinger hun persberichten gelanceerd, helaas weer onjuiste informatie en een misleidende illustratie, daar hebben we U al eerder over geïnformeerd. We stellen onze juiste illustratie nog even tegenover de onjuiste misleidende Segasta illustratie, dan weet U genoeg.


Aantal stemmen

24353

Nieuw in het dossier

Beste mensen,

Dank voor jullie steun en warme reacties. We zitten nog steeds in de gevarenzone sinds mijn bericht van 7 juli 2017 over de hoogbouw aan het Groene strand, dendert de projectontwikkelaar Segesta door. We hebben vandaag woensdag 23 augustus 2017 een uitgebreid artikel het weekblad de Terschellinger gezet. Hierin geven we onze weerzin tegen de Segasta plannen aan. Ook laten we ons alternatieve plan voor bebouwing aan het Groene strand nabij Paviljoen "de Walvis" zien. Zoals u kunt lezen lezen en zien strijden we nog steeds voor ons prachtige eiland Terschelling. Ons aller rustpunt Paviljoen de Walvis moet niet worden ingepakt door bakstenen monoliet. De slogan "dit is het begin, we gaan door met de strijd blijft actueel" Lees meer...

In de pers

Het is goed dit alles nog eens op een rijtje te zetten, opdat we niet vergeten, want een vos verliest wel zijn haren, echter niet zijn streken. Terschelling, het Groene Strand , ons mooie dorp zijn het waard om voor te strijden, wij blijven scherp want er is al genoeg verknoeid op ons prachtig eiland, dat moet afgelopen zijn !

Het verhaal

Segesta (projectontwikkelaar) denkt groot, denkt snel, zoveel mogelijk appartementen bouwen, daarbij worden ze gesteund door wethouder Spanjer, n.b. van Plaatselijk Belang, en ook nog een Terschellinger van geboorte. De skyline van West-Terschelling wordt definitief verknoeid, de omgeving van het rustieke paviljoen de Walvis met het prachtige duingebied, ook!

Steun ons nu !

Wij vragen om jullie steun! Help ons, zodat dit prachtige gebied niet verknoeid wordt.